NIS TETO Pančevo

TE-TO Pančevo

Ekološki čista energija

O Projektu

TE-TO Pančevo je kombinovano gasno-parno postrojenje električne snage do 200 MW. Planirana proizvodnja električne energije na godišnjem nivou iznosi oko 1.400 GWh. Projekat izgradnje TE-TO Pančevo zajednički su realizovali NIS a.d. Novi Sad i Gasprom energoholding preko kompanije Gazprom energoholding Serbia d.o.o, gde NIS a.d. ima učešće od 49%, a JAD Centrenergoholding 51%. Vrednost projekta je oko 192 miliona evra, a postrojenje je u komercijalni rad pušteno u oktobru 2022. godine.

Zahvaljujući projektu TE-TO Pančevo povećala se pouzdanost snabdevanja rafinerije u Pančevu toplotnom energijom i tehnološkom parom, čime se podigla i sigurnost rada rafinerijskih postrojenja. Plasiranje celokupno proizvedene električne energije u energetski sistem Republike Srbije utiče i na povećanje pouzdanosti snabdevanja električnom energijom Republike Srbije. TE-TO Pančevo je prva gasno-parna elektrana u Srbiji koja radi na prirodni gas, a namenjena je za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije. Gas je ekološki najčistije fosilno gorivo.

Delovi termoelektrane:

 • 01

  Glavni objekat u kome su smeštene gasne turbine, parni kotlovi-utilizatori i parne turbine, kao i sva druga pomoćna postrojenja.

 • 02

  Pomoćni objekti, kao što su sistem za hlađenje sa rashladnim tornjevima i pumpnom stanicom, kompresorska stanica za proizvodnju prirodnog gasa potrebnog pritiska, transformatorske jedinice i visokonaponsko postrojenje za distribuciju električne energije i gasa, postrojenja srednjeg i niskog napona, upravna zgrada, kontrolna sala za upravljanje radom opreme, hemijska laboratorija za vršenje ekspres analiza i dr. objekti.

O osnivačima

 • „Gasprom energoholding“ d.o.o.

  „Gasprom energoholding“ d.o.o. je vertikalno integrisana holding kompanija (100-procentna kćerka-firma OAD „Gasprom“), koja upravlja proizvodnim kompanijama Grupe „Gasprom“ u oblasti elektroenergetike (kontrolni paketi akcija OAD „Mosenergo“, OAD „TGK-1“, OAD „OGK-2“ i OAD „MOEK“) po jedinstvenim korporativnim standardima. Proizvodne kompanije Grupe poseduju i upravljaju preko 80 elektrocentrala ukupnog predviđenog električnog kapaciteta od oko 38 GWt (toplotnog – preko 70 hiljada Gcal/h). Između ostalog objekti Grupe obezbeđuju snabdevanje elektro i toplotnom energijom Moskve, Sankt Peterburga, kao i niza drugih ekonomski razvijenih regiona Rusije.

 • NIS a.d. Novi Sad

  NIS Grupa je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u Jugoistočnoj Evropi.

  Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i prirodnog gasa, promet širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Sedište NIS-a i glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Republici Srbiji: naftna i gasna nalazišta, Rafinerija nafte Pančevo, skladišta, kao i mreža benzinskih stanica.

  Osim u Srbiji, NIS delatnost razvija i u regionu Balkana. Regionalna ekspanzija odvija se u dva osnovna pravca – na polju istraživanja i proizvodnje nafte i gasa (u Rumuniji i Bosni i Hercegovini) i kroz razvoj maloprodajne mreže (u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Rumuniji)., NIS na tržištu Balkana upravlja mrežom od preko 400 benzinskih stanica u dva brenda – NIS Petrol i premijum brend GAZPROM. Pored toga, NIS je aktivan i na polju trgovine električnom energijom gde je, pored tržišta Srbije, prisutan i na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Mađarske.

Istorija

2015
2015

Potpisan sporazum o formiranju kompanije „Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad“ koja će realizovati projekat izgradnje TE-TO Pančevo

2017
2017

Potpisan ugovor o izgradnji TE-TO između kompanija ”TE-TO Pančevo” i kineske kompanije „Shanghai Electric Group“

2019
2019

Početak radova na izgradnji TE-TO Pančevo

2022
2022

Pušteno u komercijalni rad

2015

Potpisan sporazum o formiranju kompanije „Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad“ koja će realizovati projekat izgradnje TE-TO Pančevo

2017

Potpisan ugovor o izgradnji TE-TO između kompanija ”TE-TO Pančevo” i kineske kompanije „Shanghai Electric Group“

2019

Početak radova na izgradnji TE-TO Pančevo

2022

Pušteno u komercijalni rad

Kontakt

Miloša Obrenovića 8 26000
Pančevo, Srbija