NIS TETO Pančevo

TE-TO Pančevo

Ekološki čista energija

O Projektu

Projektom se predviđa izgradnja elektrostanice za kogeneraciju na bazi tehnologije parno-gasnog ciklusa sa istovremenom proizvodnjom električne i toplotne energije u obliku tehnološke pare. Predmetna tehnologija je trenutno najbolja sa aspekta energetske efikasnosti i ekologije, predstavlja ekonomski najopravdanije tehničko rešenje korišćenja prirodnog gasa kao goriva i ujedno obezbeđuje visok nivo iskorišćenja energije goriva, što označava nisku potrošnju goriva na jedinicu korisne energije.

Osnovna namena TE-TO je zadovoljavanje rastućih potreba rafinerije Pančevo za električnom energijom i tehnološkom parom. Osim toga, TE-TO će doprineti povećanju stabilnosti snabdevanja električnom energijom, zahvaljujući usmeravanju do 65% proizvedene električne energije u energetski sistem Srbije.

Termoelektranu će činiti:

 • 01

  Glavni objekat u kome će biti smeštene gasne turbine, parni kotlovi-utilizatori i parne turbine, kao i sva druga pomoćna postrojenja.

 • 02

  Pomoćni objekti, kao što su sistem za hlađenje sa rashladnim tornjevima i pumpnom stanicom, kompresorska stanica za proizvodnju prirodnog gasa potrebnog pritiska, transformatorske jedinice i visokonaponsko postrojenje za distribuciju električne energije i gasa, postrojenja srednjeg i niskog napona, upravna zgrada, kontrolna sala za upravljanje radom opreme, hemijska laboratorija za vršenje ekspres analiza i dr. objekti.

O osnivačima

 • „Gasprom energoholding“ d.o.o.

  „Gasprom energoholding“ d.o.o. je vertikalno integrisana holding kompanija (100-procentna kćerka-firma OAD „Gasprom“), koja upravlja proizvodnim kompanijama Grupe „Gasprom“ u oblasti elektroenergetike (kontrolni paketi akcija OAD „Mosenergo“, OAD „TGK-1“, OAD „OGK-2“ i OAD „MOEK“) po jedinstvenim korporativnim standardima. Proizvodne kompanije Grupe poseduju i upravljaju preko 80 elektrocentrala ukupnog predviđenog električnog kapaciteta od oko 38 GWt (toplotnog – preko 70 hiljada Gcal/h). Između ostalog objekti Grupe obezbeđuju snabdevanje elektro i toplotnom energijom Moskve, Sankt Peterburga, kao i niza drugih ekonomski razvijenih regiona Rusije.

 • NIS a.d. Novi Sad

  NIS Grupa je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u Jugoistočnoj Evropi.

  Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i prirodnog gasa, promet širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Sedište NIS-a i glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Republici Srbiji: naftna i gasna nalazišta, Rafinerija nafte Pančevo, skladišta, kao i mreža benzinskih stanica.

  Osim u Srbiji, NIS delatnost razvija i u regionu Balkana. Regionalna ekspanzija odvija se u dva osnovna pravca – na polju istraživanja i proizvodnje nafte i gasa (u Rumuniji i Bosni i Hercegovini) i kroz razvoj maloprodajne mreže (u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Rumuniji)., NIS na tržištu Balkana upravlja mrežom od preko 400 benzinskih stanica u dva brenda – NIS Petrol i premijum brend GAZPROM. Pored toga, NIS je aktivan i na polju trgovine električnom energijom gde je, pored tržišta Srbije, prisutan i na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Mađarske.

Istorija

2015
2015

Potpisan sporazum o formiranju kompanije „Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad“ koja će realizovati projekat izgradnje TE-TO Pančevo

2017
2017

Potpisan ugovor o izgradnji TE-TO između kompanija ”TE-TO Pančevo” i kineske kompanije „Shanghai Electric Group“

2019
2019

Početak radova na izgradnji TE-TO Pančevo

2021
2021

Planiran završetak izgradnje i puštanje u eksploataciju prve faze TE-TO Pančevo

2015

Potpisan sporazum o formiranju kompanije „Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad“ koja će realizovati projekat izgradnje TE-TO Pančevo

2017

Potpisan ugovor o izgradnji TE-TO između kompanija ”TE-TO Pančevo” i kineske kompanije „Shanghai Electric Group“

2019

Početak radova na izgradnji TE-TO Pančevo

2021

Planiran završetak izgradnje i puštanje u eksploataciju prve faze TE-TO Pančevo

Kontakt

Miloša Obrenovića 8 26000
Pančevo, Srbija