NIS TETO Pančevo

ТЕ-ТО Панчево

Еколошки чиста енергија

О Пројекту

Пројектом се предвиђа изградња електростанице за когенерацију на бази технологије парно-гасног циклуса са истовременом производњом електричне и топлотне енергије у облику технолошке паре. Предметна технологија је тренутно најбоља са аспекта енергетске ефикасности и екологије, представља економски најоправданије техничко решење коришћења природног гаса као горива и уједно обезбеђује висок ниво искоришћења енергије горива, што означава ниску потрошњу горива на јединицу корисне енергије.

Основна намена ТЕ-ТО је задовољавање растућих потреба рафинерије Панчево за електричном енергијом и технолошком паром. Осим тога, ТЕ-ТО ће допринети повећању стабилности снабдевања електричном енергијом, захваљујући усмеравању до 65% произведене електричне енергије у енергетски систем Србије.

Термоелектрану ће чинити:

 • 01

  Главни објекат у коме ће бити смештене гасне турбине, парни котлови-утилизатори и парне турбине, као и сва друга помоћна постројења.

 • 02

  Помоћни објекти, као што су систем за хлађење са расхладним торњевима и пумпном станицом, компресорска станица за производњу природног гаса потребног притиска, трансформаторске јединице и високонапонско постројење за дистрибуцију електричне енергије и гаса, постројења средњег и ниског напона, управна зграда, контролна сала за управљање радом опреме, хемијска лабораторија за вршење експрес анализа и др. објекти.

О оснивачима

 • „Гаспром енергохолдинг“ д.о.о.

  „Гаспром енергохолдинг“ д.о.о. је вертикално интегрисана холдинг компанија (100-процентна кћерка-фирма ОАД „Гаспром“), која управља производним компанијама Групе „Гаспром“ у области електроенергетике (контролни пакети акција ОАД „Мосенерго“, ОАД „ТГК-1“, ОАД „ОГК-2“ и ОАД „МОЕК“) по јединственим корпоративним стандардима. Производне компаније Групе поседују и управљају преко 80 електроцентрала укупног предвиђеног електричног капацитета од око 38 ГWт (топлотног – преко 70 хиљада Гцал/х). Између осталог објекти Групе обезбеђују снабдевање електро и топлотном енергијом Москве, Санкт Петербурга, као и низа других економски развијених региона Русије.

 • НИС а.д. Нови Сад

  НИС Група је један од највећих вертикално интегрисаних енергетских система у Југоисточној Европи.

  Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и природног гаса, промет широког асортимана нафтних и гасних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Седиште НИС-а и главни производни капацитети налазе се у Републици Србији: нафтна и гасна налазишта, Рафинерија нафте Панчево, складишта, као и мрежа бензинских станица.

  Осим у Србији, НИС делатност развија и у региону Балкана. Регионална експанзија одвија се у два основна правца – на пољу истраживања и производње нафте и гаса (у Румунији и Босни и Херцеговини) и кроз развој малопродајне мреже (у Бугарској, Босни и Херцеговини и Румунији)., НИС на тржишту Балкана управља мрежом од преко 400 бензинских станица у два бренда – НИС Петрол и премијум бренд ГАЗПРОМ. Поред тога, НИС је активан и на пољу трговине електричном енергијом где је, поред тржишта Србије, присутан и на тржиштима Босне и Херцеговине, Црне Горе, Румуније, Словеније и Мађарске.

Историја

2015
2015

Потписан споразум о формирању компаније „Сербскаyа Генерациyа ЛЛЦ Нови Сад“ која ће реализовати пројекат изградње ТЕ-ТО Панчево

2017
2017

Потписан уговор о изградњи ТЕ-ТО између компанија ”ТЕ-ТО Панчево” и кинеске компаније “Shanghai Electric Group”

2019
2019

Почетак радова на изградњи ТЕ-ТО Панчево

2021
2021

Планиран завршетак изградње и пуштање у експлоатацију прве фазе ТЕ-ТО Панчево

2015

Потписан споразум о формирању компаније „Сербскаyа Генерациyа ЛЛЦ Нови Сад“ која ће реализовати пројекат изградње ТЕ-ТО Панчево

2017

Потписан уговор о изградњи ТЕ-ТО између компанија ”ТЕ-ТО Панчево” и кинеске компаније “Shanghai Electric Group”

2019

Почетак радова на изградњи ТЕ-ТО Панчево

2021

Планиран завршетак изградње и пуштање у експлоатацију прве фазе ТЕ-ТО Панчево

Контакт

Милоша Обреновића 8 26000
Панчево, Србија