Rodna ravnopravnost

NIS ilustracija Milica Golubovic

Autor ilustracije:

NIS
Milica Golubović

Kao jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji, sa preko 11.000 zaposlenih, posvećeni smo obezbeđivanju komplementarnosti i raznolikosti u našem timu.

Prioritet NIS-a je bezuslovno poštovanje ljudskih prava, zabrana diskriminacije, poštovanje ravnopravnosti i prava zaposlenih garantovanih Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i internim aktima Kompanije.

Kroz ovakav pristup poslovanju pružamo okvir za kvalitetnije sprovođenje naše poslovne strategije, kreirajući mogućnost za ostvarenje maksimalnog učinka i održivog poslovanja pružajući svima jednake šanse za zaposlenje bez obzira na pol, starost, nacionalnost i bilo koje druge lične karakteristike. Svrha ovakvog pristupa jeste promovisanje različitosti među zaposlenima naše kompanije, uključujući uravnoteženu zastupljenost oba pola u svim segmentima i na svim nivoima. Ovakvim pristupom obezbeđujemo raznovrsnost timova na način koji osigurava postojanje i razmenu različitih iskustava, primenu manje ili više specifičnih veština, ali i kompetencija i osobina ličnosti koje će podstaći nova učenja i međusobni razvoj. Upravo ovaj aspekt je taj koji čini ključnu razliku u poslovanju svake kompanije i predstavlja oslonac za dalji rast.

Od posebne važnosti za nas su sledeće pogodnosti za zaposlene:

  • Slobodan dan povodom polaska dece u prvi razred osnovne škole
  • Postepen povratak majki sa porodiljskog odsustva – prve dve radne nedelje, nakon povratka sa porodiljskog odsustva, omogućen je rad 4 sata dnevno
  • Za zaposlene na porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta, odobrava se isplata razlike između iznosa naknade zarade određenog na Rešenju izdatog od strane Gradske uprave i osnovne zarade zaposlene uvećane za minuli rad u mesecu koji prethodi mesecu početka odsustva, a najviše do aktuelne petostruke prosečne zarade na nivou Republike Srbije, tj. do iznosa maksimalne osnovice za plaćanje doprinosa.
  • Podsticanje devojaka i žena za bavljenje poslovima koji su tradicionalno percipirani kao muška zanimanja
  • U 2020. godini pokrenuli smo i novi talent program za mlade, jednogodišnji plaćeni program koji se fokusira na krucijalne biznis pozicije – NIS Energy, kroz koji smo angažovali šesnaestoro polaznika, od kojih su 37,5% žene.

Tokom 2020. godine pokrenuli smo inicijativu čiji će ishod biti Strategija različitosti i inkluzije, koja će stupiti na snagu 2021. godine, u kojoj je jedan od važnih segmenata i Rodna ravnopravnost.

Briga o zaposlenima, poštovanje jednakosti i stvaranje jednakih mogućnosti za sve, biće i dalje temelji politike NIS-a u ovoj oblasti.

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE