Акција за климу

Предузети хитну акцију у борби против климатских промена и њених последица

Циљ НИС-а је да сви бизнис пројекти које компанија реализује доносе позитивне ефекте на заштиту животне средине.

У борби против климатских промена и њиховог утицаја захтевају се хитне акције. Утицај климатских политика на стратешко позиционирање компанија у нафтно-гасном сектору данас је већи него икада пре. Постоји укорењена перцепција нафтно-гасне индустрије као индустрије која има битан утицај на повећање нивоа гасова са ефектом стаклене баште, не толико због својих директних емисија или индиректних емисија од коришћења енергије, колико од индиректних емисија које настају употребом производа ове индустрије. Због тога су компаније нафтно-гасног сектора под све већим притиском инвеститора и јавности када се говори о потреби ограничавања емисија гасова са ефектом стаклене баште и потреби преласка на нискоугљеничну економију.

НИС је чврсто опредељен за вођење пословне политике уз поштовање начела друштвено одговорног пословања. У последњих неколико година је уложен знатан напор у сегменту „Акција за климу“ који представља један од глобалних циљева одрживог развоја. О резултатима оствареним у сегменту заштите климе Компанија редовно извештава. Једно од значајнијих остварења на овом пољу је успостављање механизма за праћење емисија гасова са ефектом стаклене баште на нивоу целе Компаније, укључујући и зависна друштва, на основу кога се израђује угљенични отисак компаније, „Carboon footprint“. Механизам у овој фази обухвата Опсег 1 и Опсег 2, а планира се проширење на Опсег 3.

Следећи корак је анализа могућег смањења емисије из постојећих извора НИС-а и спровођење расположивих мера за смањење емисија. У том циљу је у 2021. години започета израда Студије пројекција емисија гасова са ефектом стаклене баште до 2030. године са анализом техничких мера за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште и успостављања система за мониторинг и извештавање. Студија даје правце и препоруке за развој нискоугљеничне стратегије Компаније.

Свој допринос заштити животне средине и ублажавању ефеката климатских промена дају и запослени НИС-а. Они су у децембру 2021. године, у сарадњи са ЈКП Зеленило Панчево, засадили 500 стабала јавора и платана у Рафинерији нафте Панчево и њеној околини. Реч је о садницама јаворолисног платана и сребрнолисног јавора висине око 3,5 метара. Нови дрвореди укупне дужине готово 2,5 километра ће улепшати део Панчева у ком се налази рафинерија и благотворно утицати на квалитет ваздуха у овом граду. И у наредном периоду НИС и запослени компаније биће фокусирани на улагања и акције којима се унапређује заштита животне средине.