Доступна и обновљива енергија

Обезбедити приступ доступној, поузданој, одрживој и модерној енергији за све

Компанија Vind Park Пландиште постала је у августу 2021. године редовни члан Удружења Обновљиви извори енергије Србије.

У априлу 2021. године Народна Скупштина Републике Србије усвојила је Закон о коришћењу обновљивих извора енергије, први закон који самостално регулише област зелене енергије у Србији.

НИС је, током рада радне групе и током јавне расправе доприносио унапређењу предложеног законског решења чија имплементација би требало да омогући реализацију изградње ветроелектране Пландиште 1, као и развој и изградњу других пројеката из области обновљивих извора енергије.

Ветроелектрана Пландиште, чији је НИС сувласник, добила је у априлу 2021. године продужење привременог статуса повлашћеног произвођача електричне енергије. На основу новог Закона о коришћењу обновљивих извора енергије који омогућава продужење привременог статуса услед увођења нових технологија поднет је захтев за ново продужење привременог статуса. Пројектна компанија Vind Park Пландиште започела је оптимизацију пројекта и процес увођења нових технологија. У јуну 2021. године, у општини Пландиште покренут је процес измене Плана детаљне регулације. Скупштина општине Пландиште усвојила је у јулу 2021. године, одлуку којом се приступа измени плана детаљне регулације, тако што ће се омогућити израда планског документа који ће дозволити постављање најмодернијих ветротурбина снаге до 7 МW и висине до 250 метара.

Компанија Vind Park Пландиште постала је у августу 2021. године редовни члан Удружења Обновљиви извори енергије Србије, пословне асоцијације чији су оснивачи компаније власници највећих изграђених ветропаркова у Србији.

У Србији током 2021. године, као ни током 2020. године није било пуштања у рад великих електрана који производе електричну енергију из обновљивих извора енергије. Изграђен је велики број малих соларних електрана инвеститора који желе да стекну статус просјумера (продавац купац), односно оних који су се услед високих цена електричне енергије, определили за сопствену производњу из енергије Сунца.

Током 2021. године завршен је и објављен извештај ЕУРОСТАТА који показује да је Србија 2020. године достигла удео од 26,3 одсто зелене енергије у енергетском миксу, што је било врло близу остварења циља од 27 одсто постављеног од стране Енергетске заједнице.