Uvodna reč

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS, o održivom razvoju

Dragi prijatelji,

Uprkos činjenici da smo i u 2021. godini živeli pod snažnim uticajem pandemije korona virusa, ovaj poslovni period za NIS je, pre svega, bio obeležen dobrim finansijskim rezultatima i rekordnim operativnim pokazateljima u oblasti prerade i prometa. Uz povoljnija tržišna kretanja za ovaj uspeh svakako su najzaslužniji naši zaposleni, koji su se brzo prilagodili novonastalim okolnostima i svojim zalaganjem i znanjem doprineli očuvanju likvidnosti kompanije i stabilnosti domaćeg tržišta naftnih derivata.
Međutim, početkom 2022. godine u našem fokusu su ponovo izazovi koji mogu značajno da utiču na poslovanje NIS grupe. I u novim okolnostima, cilj NIS-a ostaje isti – da tržištima na kojima poslujemo isporučujemo energiju za dalji napredak i da to činimo na način koji doprinosi zaštiti životne sredine i razvoju zajednice čiji smo deo.

NIS svojim poslovanjem doprinosi ostvarenju 12 od 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i dalji rad u skladu sa ovim postulatima može biti naš važan saveznik u suočavanju sa aktuelnim izazovima.

Pre svega, u 2021. godini nastavili smo sa razvojem NIS-a čineći istovremeno nove korake u energetskoj tranziciji. Realizovane su investicije vredne 20,2 milijarde dinara, što je iznos koji je gotovo jednak našoj prošlogodišnjoj neto dobiti. Pored toga što su ova ulaganja doprinela oporavku domaće privrede od posledica epidemije COVID-19, ostali smo i jedan od oslonaca budžeta Republike Srbije. Obaveze NIS grupe po osnovu poreza i drugih javnih prihoda u Srbiji za 2021. godinu iznose 190,4 milijarde dinara, što je najveći iznos od 2009. godine. Dodatno, akcionarima je na ime dividende za 2020. godinu isplaćeno nešto više od jedne milijarde dinara.

Istovremeno, nastavili smo sa diversifikacijom poslovanja i sa našim partnerima iz Ministarstva privrede Srbije i HIP Petrohemije potpisali Ugovor o strateškom partnerstvu. Sprovođenje ovog Ugovora biće prioritet naše kompanije u narednom periodu kako bismo zajedničkim naporima uspešno razvijali petrohemijski kompleks u Srbiji, baš kao što to činimo sa NIS-om u poslednjih 13 godina. U 2021. godini priveli smo završetku projekat Termoelektrane-toplane Pančevo i time značajno unapredili naše kapacitete za proizvodnju električne energije. U skladu sa opredeljenjem da svi naši biznis projekti daju pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine, od posebne je važnosti da će u ovoj elektrani toplotna i električna energija biti proizvođene iz gasa, dakle na način koji doprinosi smanjenju štetnih emisija.

Želim da istaknem da za NIS nisu važni samo dobri finansijski i operativni rezultati, već i način kako do njih dolazimo. O tome svedoči i činjenica da smo od 2009. godine u ekološke projekte i projekte koji značajno utiču na unapređenje životne sredine uložili 900 miliona evra. U tom pravcu nastavićemo i tokom daljeg razvoja kompanije. Tako smo u Rafineriji nafte Pančevo prošle godine proizveli prve količine biodizela i kreirali uslove za novu fazu razvoja naših prerađivačkih postrojenja koja će, pored finansijske koristi, doneti i nove benefite kada je reč o ekologiji. Naši zaposleni dali su svoj doprinos naporima kompanije u ovoj oblasti i zasadili 500 stabala javora i platana na teritoriji Rafinerije u Pančevu i njenoj okolini. Doprinos zaštiti životne sredine dali smo i kroz program mera za smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske efikasnosti, a očekivani efekat ovih ušteda je veći od 285 miliona dinara. Uprkos svim izazovima, u prošloj godini smo ostvarili i napredak u oblasti bezbednosti na radu. Indikator povreda sa izgubljenim danima smanjen je 10 odsto u poređenju sa 2020. godinom, a zdravlje i bezbednost naših zaposlenih trajno ostaje u vrhu liste prioriteta kompanije.

Budućnost za koju se zalažemo nije moguća bez stalnih ulaganja u ljude. Naši zaposleni su energija koja nas pokreće ka novim uspesima i zbog toga je izuzetno važno da nastavimo sa njihovim profesionalnim razvojem i kreiramo radno okruženje u kome će moći da ostvare svoje potencijale. Samo u 2021. godini, uz poštovanje svih preporuka zdravstvenih vlasti, održali smo 2.870 obuka na kojima je učestvovalo više od 5.220 polaznika. Pored toga, nastavili smo i sa stipendiranjem talentovanih studenata od kojih će mnogi postati naše kolege. Do sada smo potpisali ugovor o stipendiranju sa više od 130 studenata iz Srbije, a gotovo 60 njih već je započelo svoju profesionalnu karijeru u kompaniji. Sa velikim zadovoljstvom nastavili smo da pružamo šansu mladima bez radnog iskustva. Tako smo uspešno okončali prvu sezonu programa za mlade „NIS Energy“ nakon koje je svih 15 polaznika nastavilo da radi u kompaniji. Od njih očekujemo da svojim idejama i energijom daju pun doprinos daljem razvoju NIS-a.

I na kraju, ostali smo pouzdan partner zajednici u kojoj poslujemo. U bolji život naših sugrađana kroz različite projekte i partnerstva u 2021. godini investirali smo više od 315 miliona dinara. Radujemo se ekološkim projektima koje ćemo kroz program „Zajednici zajedno“ ove godine sprovesti sa našim partnerima širom Srbije i ponosni smo na činjenicu da smo i lane bili uz istinske heroje našeg vremena – zdravstvene radnike koji su svojim požrtvovanim radom značajno doprineli da kroz pandemiju prođemo sa što manje posledica.
U 2022. godinu ušli smo sa ambicioznim ciljevima i investicionim portfolijem vrednim 25 milijardi dinara. Naša želja je da budućim uspesima NIS-a ujedno damo snažan zamah razvoju naše zajednice, kao i da istovremeno doprinesemo dodatnom unapređenju ekološke slike Srbije, uz stalno podizanje nivoa bezbednosti radnih procesa i obučenosti naših zaposlenih. Radeći na svemu tome, posvećeno i sa žarom, stvaramo preduslove da sa uspehom prebrodimo izazove koji su pred nama i ujedno kreiramo nove vrednosti za naše akcionare, zaposlene, potrošače i širu zajednicu.