Uvodna reč

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS, o održivom razvoju

Dragi prijatelji,

nije tajna da ponekad tek izazovi sa kojima se susretnemo izvuku od nas ono najbolje. I što su prepreke na koje nailazimo veće i značajnije, utoliko i naši odgovori moraju biti odlučniji i efikasniji. U tom smislu, 2020. godina bila je pravi test za sve nas. Pandemija COVID-19 uzdrmala je ceo svet i nema industrije, biznisa i pojedinca koji nije osetio posledice turbulentnih događaja u poslednjih godinu dana. O uzrocima krize koja je pogodila svetsku ekonomiju već je gotovo sve rečeno. Zato je prava tema – šta smo učinili i šta sada činimo kako bi sa što manje štete prevazišli potrese sa kojima smo suočeni i stvorili osnove za oporavak i dalji razvoj u vremenu kada pandemija ostane iza nas.

Pre svega, prioritet za NIS u 2020. godini bilo je očuvanje zdravlja naših zaposlenih, saradnika i potrošača. U to smo uložili značajne napore, imajući u vidu broj naših poslovnih lokacija i angažovanih kolega, kao i raznovrsnost biznis procesa koji se svakodnevno odvijaju. Uspeh u realizaciji ovog cilja omogućio nam je da ispunimo i svoj drugi prioritet, a to je da obezbedimo neprekidnu i bezbednu proizvodnju, preradu i distribuciju nafte i naftnih derivata. Uprkos brojnim izazovima, uspeli smo da očuvamo stabilno snabdevanje tržišta u Srbiji i drugim državama u kojima posluje NIS grupa i na taj način doprinesemo borbi u suzbijanju epidemije i njenih posledica.

Svoju solidarnost sa zajednicom iskazali smo i na druge načine. Pre svega, donacijama u avio gorivu za Air Serbia i javne službe Republike Srbije, nabavkom opreme neophodne našim zdravstvenim ustanovama i medicinskim radnicima, brigom o sugrađanima koji su bili najpogođeniji epidemijom. Sa ovom podrškom nastavićemo i dalje, svesni da su događaji kojima svedočimo ostavili duboke posledice koje ćemo lakše prevazići ako budemo solidarni i ako nastavimo da delujemo zajedno.

Važno je istaći i da smo, uprkos svim nepovoljnim trendovima, u 2020. godini očuvali likvidnost NIS-a. Naši finansijski rezultati očekivano su pod uticajem krize koja je pogodila sve bez izuzetka, ali smo sprovedenim strateškim merama i programom ušteda uspeli da održimo pokazatelj EBITDA i operativni novčani tok na pozitivnom nivou, čime smo stvorili preduslove za dalji razvoj i modernizaciju kompanije. I ovom prilikom želim da istaknem da izuzetno cenim sve napore zaposlenih i rukovodstva kojima su ostvareni dobri rezultati u uslovima nesvakidašnjih izazova.

Utoliko više raduje činjenica da smo i u 2020. godini dali doprinos održivom razvoju, i to u sve četiri oblasti. Kada je reč o ekonomskom napretku, u godini za koju mnogi kažu da bi želeli da je što brže zaborave, mi smo okončali projekat koji će imati značajno mesto u istoriji NIS-a. Početak rada „Duboke prerade“ u Rafineriji nafte Pančevo nije samo poslovni uspeh, već i svojevrsni simbol strateških napora naše kompanije. Okončan je u nimalo lakoj godini i pokazatelj je naše istrajnosti da uprkos svemu nastavimo napredak NIS-a i uvedemo savremene tehnologije i nove proizvode u domaći naftni sektor. „Duboka prerada“ je i simbol naše želje da unapredimo zaštitu životne sredine, jer ne donosi samo pozitivne finansijske efekte, već i značajno manje emisije sumpornih i azotnih oksida. Na novim postrojenjima zaposleno je više od 60 domaćih stručnjaka koji imaju priliku da rade na izazovnom projektu i modernoj tehnologiji. „Duboka prerada“ donosi i automatizaciju proizvodnih procesa što je novi korak napred u digitalnoj transformaciji NIS-a od koje očekujemo brojne pozitivne efekte.

Dali smo i novi doprinos razvoju ljudskih resursa. U kompleksnim okolnostima organizovano je više od 2.300 obuka, na kojima je učestvovalo preko 3.300 polaznika, a poseban izazov bio je prelazak na treninge putem digitalnih kanala, što je sa uspehom realizovano. Sa ponosom ističemo da je NIS, u godini koja je donela globalnu destabilizaciju tržišta rada, dobio značajno priznanje za najpoželjnijeg poslodavca u Srbiji u istraživanju u kojem je učestvovalo više od 10.000 građana.

Iznova smo potvrdili svoju posvećenost zaštiti životne sredine i bezbednosti na radu. Pored već navedenih ekoloških prednosti „Duboke prerade“ nastavili smo sa realizacijom ekoloških projekata u svim segmentima poslovanja i u njih uložili više od 200 miliona dinara. Sproveli smo program mera za povećanje energetske efikasnosti i na taj način uštedeli 291 milion dinara. Pored toga, radili smo bezbednije u odnosu na prethodni period – indikator povreda sa izgubljenim danima je smanjen 8 odsto u odnosu na 2019. godinu.
Ostali smo privrženi razvoju zajednice. Pored podrške koju smo pružili u otklanjanju posledica epidemije, uložili smo 114,5 miliona dinara u digitalizaciju nastavnog procesa i unapređenje bezbednosti u školama širom Srbije. Nastavili smo saradnju sa vodećim domaćim visokoškolskim ustanovama i sa Elektronskim fakultetom u Nišu započeli zajednički rad na digitalnim projektima. Naše kolege, članovi Kluba volontera, realizovali su više od 2.000 volonterskih sati angažujući se na različitim humanitarnim projektima.

Iako možemo da kažemo da smo uspešno prevazišli iskušenja u 2020. godini, pred nama je još mnogo kompleksnih zadataka. Pre svega, kriza nije završena i biće potrebno još mnogo posvećenosti i znanja kako bismo obezbedili dalji održivi razvoj naše kompanije. Zato nastavljamo sa strogom finansijskom disciplinom, a prioritet nam ostaje i unapređenje operativne efikasnosti na svim poljima. Naš cilj je stvaranje efikasne organizacije, bez nepotrebnih procedura, spremne da brzo i efikasno odgovori na sve prepreke. U našem fokusu ostaje i modernizacija NIS-a, jer nije reč o jednokratnom zadatku, već o strateškom opredeljenju. U te svrhe ćemo u 2021. godini investirati više od 20 milijardi dinara razvijajući dalje naša naftna polja u Srbiji, Rumuniji i BiH, jačajući konkurentnost Rafinerije u Pančevu, unapređujući standarde u oblasti maloprodaje. Takođe, nastavićemo i sa projektima elektrogeneracije, a velika očekivanja imamo i od digitalnih projekata čija realizacija je u toku.

Posebno bih želeo da istaknem da je velika snaga NIS-a u dobrom razumevanju i saradnji najvećih akcionara. Uspešna realizacija „Duboke prerade“ u teškoj i neizvesnoj godini pokazala je značaj ove saradnje. Imajući u vidu sve navedeno, i pored brojnih prepreka koje nas očekuju, verujem da smo zajedničkim delovanjem stvorili uslove da na period koji je pred nama možemo da gledamo sa optimizmom.