Digitalizacija

Digitalizacija u NIS-u – put ka efikasnijem biznisu

Autor: Nikolaj Zalevski, Chief Digital Officer, NIS a.d. Novi Sad 11.03.2020 • 12 min

Objavljeno u „Kopaonik Business Forum Review 2020“.

Živimo u vremenu ubrzanih tehnoloških promena. Četvrta industrijska revolucija temeljno menja sve – kompanije, tehnologije proizvodnje, materijale, plasman proizvoda, navike i potrebe potrošača, marketinške kanale…Novo vreme nam donosi drastično različite tehnologije od dosadašnjih: veštačku inteligenciju, naprednu robotiku, automobile bez vozača, Internet of Things, virtuelnu realnost. Niko sa sigurnošću ne može da kaže kakvo je krajnje ishodište Četvrte industrijske revolucije, ali sa velikom izvesnošću možemo da kažemo da nove tehnologije već drastično menjaju naše živote. Zbog toga za sve moderne kompanije sprovođenje procesa digitalizacije i uspeh u tom procesu postaju preduslovi za opstanak na tržištu i uspešnu komunikaciju sa potrošačima.

Sasvim očekivano, promene nisu zaobišle ni naftnu industriju. Po svojoj prirodi, ovaj sektor je mnogo  konzervativniji od nekih drugih industrija kojima je verovatno lakše da se prilagode tehnološkim izazovima sa kojima smo suočeni svakoga dana. Pre svega, proizvodi naše industrije, nafta i naftni derivati, teško mogu postati digitalni. Takođe, u pojedinim segmentima rada, naftaši moraju ostati skloni tradicionalnim metodama, najpre kada je reč o radu sa opasnim materijama, bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine.

Međutim, sa druge strane, pred naftnim sektorom su i brojni izazovi koje nameće novo vreme. Cene nafte drastično su promenjene, a tržište odlikuje nestabilnost koja ne pogoduje naftnim kompanijama. Istovremeno sa povećanim potrebama za energijom rastu i zahtevi da ona bude proizvedena i isporučena na način koji će doprineti zaustavljanju klimatskih promena. Analitičari navode da će u narednim decenijama u energetskom miksu rasti udeo obnovljivih izvora energije na račun fosilnih goriva. Pored toga, u energetskom sektoru vlada konkurencija koja svim učesnicima nameće potrebu za stalnim inovacijama, implementacijom najboljih dostupnih tehnika, neprestanim unapređenjem kvaliteta proizvoda.

Ali, važno je shvatiti da digitalizacija ne donosi samo izazove, već i brojne šanse. U NIS-u smo toga veoma svesni i kao kompanija koja se oslanja na upotrebu modernih i inovativnih tehnologija značajnu pažnju posvećujemo digitalizaciji u svim biznis pravcima. Za NIS digitalne tehnologije predstavljaju mogućnost za pokretanje novog razvoja kompanije i alat za dostizanje strateških ciljeva. Zbog toga, digitalizaciju vidimo kao proces koji može da donese ekonomski doprinos daljem razvoju naše kompanije, zatim jačanje konkurentnosti na tržištu i stvaranje nove vrednosti za naše akcionare i zaposlene.

U 2019. godini učinili smo značajne korake u ovom procesu. Najpre, formirana je funkcija Chief Digital Officer (CDO). Primarni zadatak CDO jeste transformacija kompanije uz primenu inovacija i digitalnih tehnologija u poslovanju i samim tim povećanje efikasnosti biznisa.

Na osnovu različitih istraživanja i izučavanja najboljih svetskih praksi, kao i specifičnih korporativnih potreba, NIS je formirao svoj digitalni portfolio za potrebe svih biznis blokova i drugih organizacionih delova koji su podrška biznisu. Sasvim konkretno, NIS ima tri osnovna biznis pravca: istraživanje i proizvodnju nafte i gasa, njihovu rafinerijsku preradu i na kraju promet, koji potrošači većinom poistovećuju sa našim benzinskim stanicama. Za svaki blok definisani su biznis fokusi i digitalni alati koji će nam pomoći da ostvarimo svoje poslovne ciljeve. Takođe, analiziramo koje bi tehnologije za nas bile najkorisnije i najupotrebljivije; Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things, korišćenje mobilnih uređaja, Big Data, dronova…Cilj nam je da inovativnim tehnologijama povećamo efikasnost poslovanja i efikasnost u istraživanju i proizvodnji nafte i gasa, zatim da podignemo obučenost naših zaposlenih na viši nivo, ojačamo bezbednost i pouzdanost rada postrojenja, unapredimo komunikaciju sa potrošačima.

Kada je reč o istraživanju i proizvodnji, fokusirani smo na unapređenje rada sa svim vrstama geoloških i tehnoloških podataka, kao i na korišćenje različitih naprednih analitičkih metoda i digitalnih platformi za upravljanje proizvodnjom nafte i gasa. Verujem da će takav pristup povećati mogućnost pronalaska novih rezervi nafte i gasa u Panonskom basenu, ali i povećati efikasnost rada sa postojećim ležištima. Istovremeno, kreiranjem 3D modela naših naftnih polja omogućili smo obuku operatera u realnim uslovima i simulaciju različitih situacija u procesu proizvodnje nafte što će ne samo unaprediti obučenost naših zaposlenih, već i doprineti njihovoj bezbednosti.

U Rafineriji nafte Pančevo, koja je jedna od najmodernijih u regionu, u procesu digitalizacije fokus nam je unapređenje efikasnosti upravljanja tehnološkim procesima na osnovu real time podataka i real time analitike. Takođe, za nas je od velike važnosti povećanje pouzdanosti opreme i zbog toga radimo na kreiranju digitalnih platformi za upravljanje pouzdanošću opreme i na razvoju alata za prediktivnu detekciju kvarova. Pored toga želimo da unapredimo kompetencije operatera u rafineriji koji su sada, zahvaljujući digitalnim trenažerima, u mogućnosti da vežbaju rad i na onim postrojenjima koja su tek u izgradnji.

Kada je reč o maloprodaji pre svega želimo da povećamo efikasnost komunikacije između kompanije i potrošača u veleprodaji i maloprodaji. Nove digitalne alate vidimo kao mogućnost da našim klijentima ponudimo usluge koje prate najbolje globalne trendove u ovoj oblasti i omogućimo im da na brži i lakši način dođu do naših proizvoda. Unapređenja u segmentu prometa su ujedno i naša obaveza prema potrošačima jer je NIS lider na domaćem tržištu, a poslovanje razvija i u susednim zemljama.

Istovremeno smo posvećeni razvoju digitalnih kompetencija unutar kompanije. Svesni smo da, ako želimo da budemo digitalna kompanija, ne možemo samo da budemo kupac inovativnih tehnologija i znanja, već moramo i sami da ih razvijamo. U tu svrhu u okviru Naučno-tehnološkog centra NIS-a formirali smo digitalnu laboratoriju gde se naši stručnjaci bave naučno-istraživačkim radovima u okviru digitalnih projekata i mogućnostima njihove primene u naftnoj industriji. Pored toga, shvatili smo i značaj povezivanja sa IT zajednicom, a jedno od najznačajnijih partnerstava koje smo ostvarili je podrška prošlogodišnjoj Data Science konferenciji u Beogradu, kao jednom od najvažnijih događaja u ovom sektoru.

I na kraju, želim da istaknem da su u srcu svakog velikog procesa – ljudi. Ništa drugačije nije ni sa digitalnom transformacijom. Za nas je važno da privučemo najbolje sa tržišta rada, ljude sa izuzetnim digitalnim znanjima i veštinama, koji razumeju vreme pred nama i tehnologije koje budućnost donosi. Ali, istovremeno, mi radimo i na menjanju kulture unutar kompanije u smislu uvođenja sve više rada sa inovacijama i sve češće implementacije digitalnih procesa u poslu. Ne sumnjamo da ćemo u ovome uspeti i NIS će proces digitalizacije iskoristiti kao priliku za dalji razvoj što je od velikog značaja ne samo za kompaniju, već i za ekonomiju Srbije u celosti.