Karijera

Prve dame naftnog biznisa

Objavljeno u „BIZLife” 23 april 2019 • 6 min

Kao kompanija koja je 2012. godine prva u Srbiji usvojila Politiku rodne ravnopravnosti, NIS je postavio čvrste temelje za strateški i dugoročni pristup osnaživanju uloge žena, na svim nivoima upravljanja. Od tada je realizovan niz inicijativa koje imaju za cilj da afirmišu, unaprede i reformišu pristup rodnoj ravnopravnosti, ne samo unutar kompanije, već i u široj zajednici.

Poštovanje principa jednakih mogućnosti trajno je usmerenje NIS-a. Između ostalog, NIS je potpisnik Principa Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena- Women Empowerment Principles (WEP), a pod okriljem kompanije osnovana je 2016. godine i „Women’s Network“, asocijacija koja ima za cilj da pospešuje rodnu ravnopravnost i nadzire integraciju WEP-a u sve sfere poslovanja.

„U kompaniji NIS među top menadžerima i višim menadžerima je 15% žena, a na nivou srednjeg menadžmenta na rukovodećim funkcijama je 34% predstavnica lepšeg pola“, ističe Natalija Bilenok, zamenica generalnog direktora i direktorka Funkcije za organizaciona pitanja u NIS-u, koja je podelila svoje iskustvo o tome da li je i u kojoj meri to što je žena uticalo na njen profesionalni razvoj:

„Kao i mnogi drugi faktori koji čine naš profesionalni i karijerni put, kao obrazovanje, radno iskustvo i mnogi drugi, verovatno je i to što sam žena uticalo na moju poslovnu karijeru. Za sebe sam napravila pravi izbor u obrazovanju i profesiji – istoričar sam i psiholog, kasnije sam stekla MBA diplomu u oblasti upravljanja ljudskim resursima. To je profesionalni pravac u kome nije bitno da li ste muškarac ili žena, već prednost imaju kompetencije kao što su razvijena emocionalna inteligencija, sistemsko razmišljanje i sagledavanje šire slike, multitasking, empatija, sposobnost za prepoznavanje više raznolikih opcija. Ovi kvaliteti tradicionalno predstavljaju jake ženske osobine. Slažem se da još uvek postoji takozvani ’’vote silence’’ ili društvene predrasude da se žena u većem obimu bavi vaspitanjem dece, da nije veoma fokusirana na izgradnju karijere i tome slično. Imala sam sreće, jer se sa ovim nisam susrela na putu svog razvoja, i sa sigurnošću tvrdim da, što se karijere tiče, u našoj kompaniji definitivno nema nikakvih prepreka niti nejednakih odnosa“.

Kao i mnogi drugi faktori koji čine naš profesionalni i karijerni put, kao obrazovanje, radno iskustvo i mnogi drugi, verovatno je i to što sam žena uticalo na moju poslovnu karijeru. Za sebe sam napravila pravi izbor u obrazovanju i profesiji – istoričar sam i psiholog, kasnije sam stekla MBA diplomu u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Natalija NIS
Natalija Bilenok
Zamenica generalnog direktora i direktorka Funkcije za organizaciona pitanja u NIS-u

Kao dama u naftnom biznisu, Natalija je svesna svih izazova sa kojima mogu da se susretnu predstavnice ženskog pola u ovoj vrsti industrije, međutim nema dilemu u pozitivan efekat koji može da ima unapređenje uloga žena u kolektivu, kao što je to slučaj u NIS-u : „Treba uzeti u obzir da je naša industrija energetska, naftna, specifična, i da mnoge oblasti ne samo da su tradicionalno muške, već su i fizički teške. Na primer, geologija, bušenje, prerada nafte. Po mom mišljenju, najbitnije je ne računati aritmetički, ne truditi se da uklonimo rodne razlike, već obezbediti jednake mogućnosti za sve. Jer istraživanja pokazuju da kompanije imaju samo benefite od raznolikosti u kolektivu“, kaže Natalija Bilenok.

Zadovoljna sam što radim u kompaniji koja dozvoljava da se profesionalno razvijam. Kao rukovodilac, podstičem i svoj tim da se profesionalno usavršava, ne gubeći pritom sopstvenu ravnotežu. Tako napreduje i kompanija, zaposleni su motivisani, a to je i mehanizam za zdrav lični i profesionalni razvoj.

Jelena Popara
Jelena Popara
Direktorka Funkcije za internu reviziju

Jedna od predstavnica u top menadžmentu NIS-a je i Jelena Popara, direktorka Funkcije za internu reviziju, koja kao jedan od ključnih recepata koji pripadnicama ženskog pola pruža mogućnost da se ostvare na svim poljima vidi upravo u balansu poslovnog i privatnog života:

„Porodica je energija za uspeh na poslu i ta energija pomaže u balansu između dve strane koje upotpunjuju čoveka. Zadovoljna sam što radim u kompaniji koja dozvoljava da se profesionalno razvijam. Kao rukovodilac, podstičem i svoj tim da se profesionalno usavršava, ne gubeći pritom sopstvenu ravnotežu. Tako napreduje i kompanija, zaposleni su motivisani, a to je i mehanizam za zdrav lični i profesionalni razvoj“, navodi Jelena, koja, ukoliko bi morala sebe da opiše u tri reči, sebe vidi kao „odlučnu, emotivnu i uvek u potrazi za inovacijama“.

U NIS-u ističu da su zahvaljujući različitim programima saradnje sa srednjim školama i fakultetima uradili puno toga na popularizaciji tehničkih nauka među ženama. Između ostalog, kroz programe stipendiranja i zapošljavanja, NIS kreira jednake mogućnosti za razvoj karijere u kompaniji i intenzivno radi na informisanju zaposlenih i šire javnosti o važnosti poštovanja prava jednakosti u svim segmentima života i poslovanja.