Čista voda i sanitarni uslovi

Obezbediti pristup pijaćoj vodi i dobre sanitarne uslove za sve

U svom poslovanju NIS 82% vode zahvata iz najmanje osetljivih vodnih resursa čime štedi vodu namenjenu javnom vodosnabdevanju.

NIS posebnu pažnju posvećuje odgovornom odnosu prema vodnim resursima te se i tokom 2021. godine nastavilo sa ugradnjom i rekonstrukcijom objekata za prečišćavanje otpadnih voda, tako da trenutno u Kompaniji postoji 405 objekata za prečišćavanje otpadnih voda.

Najveća količina vode koristi se za rafinerijske potrebe, čak 77%. Korišćenje vodnih resursa neophodno je za funkcionisanje proizvodno-tehnoloških procesa poput proizvodnje pare, funkcionisanja rashladnih sistema, obezbeđenja protivpožarne zaštite, hlađenja rezervoara i provere vodonepropusnosti. U 2021. godini je povećan obim prerade, što je uslovilo i povećane potrebe za vodom, kao i rad novog postrojenja za Duboku preradu. Postrojenjem za poliranje kondenzata postignuta je ušteda od 35,5% u zahvatu sveže vode za potrebe proizvodnih procesa.

U 2021. godini količina zahvaćene vode je za 21% veća u odnosu na 2020. godinu, a količina ispuštene prečišćene otpadne vode za 11%. Uprkos povećanju količine i zahvaćene i ispuštene vode, naša Kompanija nije uticala na kvalitet površinskih vodnih tela iz kojih se zahvata i u koje se većim delom ispušta prečišćena otpadna voda. Površinska vodna tela se smatraju najmanje osetljivim vodnim resursima, a obzirom da se iz njih zahvata 82% vode, NIS štedi rezerve podzemne vode kao i vodu iz javnih vodovoda, namenjenu javnom vodosnabdevanju i prehrambenoj industriji.

Dodatno je izvršena sanacija vodovodne mreže na delovima gde je utvrđeno postojanje preforacija što je dovelo do smanjenja gubitaka i ukupne potrošnje vode.

Tokom 2021. godine u potpunosti je ispunjen plan monitoringa otpadnih i podzemnih voda, u cilju provere kvaliteta otpadnih voda, kao i efikasnosti procesa prečišćavanja i kvaliteta podzemne vode i zemljišta. Prečišćavanjem otpadnih voda do zahtevanog kvaliteta, u skladu sa zakonskom regulativom, štitimo sisteme javne kanalizacije i krajnje recipijente.

Jedna od pratećih delatnosti NIS-a je flaširanje pijaće vode iz izvora Jazak. Izvorska voda visokog kvaliteta, prepoznatljivog ukusa i optimalnog mineralnog sastava, sa jednog od najčistijih fruškogorskih izvorišta prirodne vode, smeštenog u neposrednoj blizini manastira Jazak u nacionalnom parku Fruška Gora, proizvodi se u skladu sa najvišim standardima u ovom segmentu proizvodnje.