Čista voda i sanitarni uslovi

Obezbediti pristup pijaćoj vodi i dobre sanitarne uslove za sve.

Kompanija NIS za potrebe svoje proizvodnje koristi vodu iz najmanje osetljivih vodozahvata. Otpadne vode se prečišćavaju do zahtevanog kvaliteta, a postojeći procesi se konstantno unapređuju.

Obzirom da je značajno korišćenje vodnih resursa neophodno za funkcionisanje proizvodno-tehnoloških procesa (proizvodnja pare, funkcionisanje rashladnih sistema), obezbeđenje zaštite od požara, hlađenje rezervoara i proveru vodonepropusnosti, flaširanje vode za piće, kao i za pranje vozila i opreme, zalivanje i sanitarne potrebe, u NIS-u se voda zahvata iz najmanje osetljivih vodnih resursa – površinskih voda (84 odsto), čime iz godine u godinu kompanija potvrđuje odgovoran odnos prema vodnim resursima i doprinosi uštedi vode namenjene javnom vodosnabdevanju.

U NIS-u se velika pažnja poklanja prečišćavanju otpadnih voda, posebno imajući u vidu da se iz jednog broja objekata prečišćena otpadna voda ispušta u vodotokove. Prečišćavanjem otpadnih voda do zahtevanog kvaliteta, u skladu sa zakonskom regulativom, štitimo i sisteme javne kanalizacije i krajnje recipijente. Zauljene otpadne vode koje nastaju tokom radnih aktivnosti i zauljene atmosferske vode predstavljaju realan rizik po recipijente (vodotok, javna kanalizacija, laguna, upojne jame), te one prolaze odgovarajuću obradu i u vodotokove se ispuštaju isključivo prečišćene otpadne vode. Kompanija poseduje 408 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na kojima se tokom 2022. godine nastavilo sa ugradnjom novih i zamenom postojećih separatora.

U cilju provere kvaliteta prečišćenih otpadnih voda, kao i efikasnosti procesa prečišćavanja u skladu sa važećim zakonskim propisima, vrši se redovan monitoring svih emitera, kao i monitoring podzemne vode, čime se kontroliše uticaj radnih aktivnosti NIS-a na podzemne vode i zemljište. U 2022. godini ugrađeno je 15 novih separatora i 23 pijezometra.

Najveća količina zahvaćene i ispuštene vode u kompaniji je u Rafineriji nafte u Pančevu. Količina zahvaćene vode za RNP veća je u odnosu na prethodnu godinu za 20 odsto, što je posledica povećanog obima prerade sirove nafte. Količina zahvaćene vode po toni prerađene nafte u RNP je 0,95 mil. m3/mil. t, a količina ispuštene otpadne vode po toni prerađene nafte je 0,44 mil. m3/mil. t, što je u skladu sa zahtevima BREF-a za rafinerijsku preradu.

Jedna od pratećih delatnosti NIS-a je flaširanje pijaće vode iz izvora Jazak. Izvorska voda visokog kvaliteta, prepoznatljivog ukusa i optimalnog mineralnog sastava, sa jednog od najčistijih fruškogorskih izvorišta prirodne vode, smeštenog u neposrednoj blizini manastira Jazak u Vojvodini, proizvodi se u skladu sa najvišim standardima u ovom segmentu proizvodnje.