Dobro zdravlje

NIS kalendar

Autor ilustracije:

NIS
Željko Lončar

Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za sve, u svim dobima

Vođen idejom da samo zdrava zajednica može biti jaka i prosperitetna NIS je nastavio sa podrškom zdravstvenim institucijama u Srbiji.

Poslovanje NIS-a je i u 2021. godini bilo pod snažnim uticajem pandemije COVID-19 virusa. U skladu sa epidemiološkom situacijom, propisanim merama i preporukama stručnih lica Instituta za javno zdravlje Batut, ažurirano je Uputstvo za postupanje u slučaju dobijanja simptoma infekcije za zaposlene, za linijske rukovodioce i NЅE lica. Uputstvo je postavljeno na Kompanijskom intranet portalu kako bi bilo dostupno svim zaposlenima. Svim zaposlenima je pružena informativna podrška i odgovori na različita pitanja vezana za COVID-19 infekciju putem telefona i elektronskom poštom.

Kako se menjala epidemiološka situacija, zaposleni su putem internog Portala dobijali informacije na aktuelne teme od strane stručnjaka – niz intervjua sa dr Tanjom Jovanović, virusologom, profesorkom Medicinskog fakulteta u Beogradu i članicom Kriznog štaba na najvažnije teme u vezi sa virusom. Nastavljena je dobra saradnja sa medicinskim ustanovama kao što su Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju Beograd, Zavod za javno zdravlje Vojvodine, Institut za javno zdravlje Kragujevac i drugima u kojima su vršena testiranja na prisustvo COVID-19 virusa i prisustvo antitela.

S početkom masovne imunizacije protiv COVID-19 virusa u Republici Srbiji, tokom aprila i maja 2021. godine u objektima NIS-a u saradnji sa Institutom medicine rada Srbije Karajović, Zavodom za javno zdravlje Pančevo i Zavodom za javno zdravlje Zrenjanin bila je organizovana kolektivna vakcinacija i re-vakcinacija zaposlenih i članova njihovih porodica. Tom prilikom je ukupno potpuno vakcinisano oko 650 osoba.
Novonastala situacija je promenila i prioritete u redovnim aktivnostima sa akcentom na mere suzbijanja širenja infekcije među zaposlenima, zaštitu fizičkog i psihičkog zdravlja radnika, sprečavanja negativnog delovanja nastalih promena na mentalno zdravlje zaposlenih. Ali jedna od aktuelnih i vrlo bitnih tema edukacije zaposlenih ostala je tema kardio-vaskularnih oboljenja. Tokom 2021. godine sprovedene su četiri kampanje na teme “Kako da prepoznamo i pomognemo osobama sa srčanim zastojem“, „Kako da prepoznamo i pomognemo osobama sa moždanim udarom“. Takođe je obeležen „Svetski dan srca“ i „Svetski dan borbe protiv raka dojki“. Svaka od kampanja je imala za cilj edukaciju i obnovu znanja zaposlenih, kako da prepoznaju simptome i pomognu sebi i drugima u situacijama kada im je potrebna pomoć zbog nastanka opisanih simptoma. Teme su takođe bile iskomunicirane putem intranet portala, oglasnih tabla, kao i na operativnim NЅE sastancima.

Kao jedna od mera prevencije širenja infekcije kolegama kojima priroda posla dozvoljava, bilo je omogućeno da rade u režimu rada od kuće. Kao prevencija sedentarnog načina života, usled nemogućnosti korišćenja objekata sportskih ustanova, u saradnji sa dugogodišnjim partnerom Sportskom Akademijom Kočović, obezbeđeni su onlajn video treninzi, kojima je svaki zaposleni mogao da se pridruži, bez obzira na nivo spremnosti i afinitete.

HEALTH

Zdravstvena zaštita zaposlenih

U oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, naša Kompanija postavlja najambiciozniji cilj – nula povreda na radu i nula profesionalnih oboljenja

SAZNAJ VIŠE

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE