Добро здравље

NIS kalendar

Аутор илустрације:

NIS
Жељко Лончар

Као што је здравље приоритет за сваку породицу, тако је и НИС у 2020. години био фокусиран на очување здравља својих запослених, сарадника и потрошача.

Током 2020. године пандемија COVID-19 вируса утицала је на све сфере живота и променила приоритете у редовним активностима. Услед здравствених изазова фокус је био на планирању и спровођењу мера за сузбијање ширења инфекције међу запосленима, заштити њиховог физичког и психичког здравља, спречавању негативног деловања насталих промена на ментално здравље, као и заштити запослених из „осетљивих група“ и запослених на кључним позицијама за наставак функционисања бизнис процеса. Такође, уложени су значајни напори како би се заштитило здравље и безбедност потрошача, тако да су пословне локације опремљене свим потребним заштитним средствима и опремом. Поред тога, НИС је настојао да својим активностима пружи подршку општим напорима у сузбијању ширења пандемије у Републици Србији.

Током ванредног стања ојачана је сарадња са медицинским установама попут Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Института за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак”, Завода за биоциде и медицинску екологију Београд и Завода за јавно здравље Војводине. На овај начин, НИС је уједно пружио подршку медицинским радницима који су изложени великим напорима у борби против COVID-19 вируса.

Уз помоћ стручњака-епидемиолога разрађене су мере за сузбијање ширења инфекције на локацијама НИС-а, које су посебан значај имале на самом почетку пандемије. Ради очувања здравља запослених креирана је дигитална апликација за праћење здравственог стања. У околностима ванредног стања, Компанија је отпочела производњу сопственог дезинфикционог средства NISOTEC Antisepsol.

Ради заштите осетљивих и ризичних група запослених, са хроничним обољењима и преко 60 година старости, организовани су циљани систематски прегледи на којима су колеге добиле медицинске препоруке за унапређење и очување здравља током трајања пандемије, као и препоруку за наставак рада у режиму рада од куће или уз додатно дефинисане мере заштите. Очување здравља запослених и потрошача, стварање безбедних услова за рад и поштовање мера за сузбијање ширења COVID-19 вируса остаће приоритет за НИС све време трајања пандемије.

До проглашења ванредног стања у Републици Србији условљеног COVID-19 вирусом забележен је раст од 30% корисника спортских активности у односу на исти период претходне године, што је јасан показатељ значаја корпоративног спорта.

У отежаним пандемијским условима НИС шахисти су учествовали на онлајн турнирима у организацији Гаспром њефта и Министарства Ененергетике Руске Федерације у конкуренцији преко 20 компанија. Представници НИС-а освојили су треће место на оба такмичења. Тим састављен од колега из Новог Сада, Панчева и Зрењанина је још једном показао значај спортског духа упркос изазовима.

Током новембра 2020. године 87 запослених из Србије и Бугарске су трчањем и шетњом обезбедили да се у Гаспром њефт хуманитарној акцији прикупи и угроженим категоријама достави више од 800 литара горива.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ