ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

У области одрживог развоја компанија НИС се руководи глобалним циљевима Уједињених нација и представљен је допринос остварењу 12 од 17 ових циљева.

Одрживи развој не представља само стратешко опредељење НИС-а, већ и темељну праксу коју непрестано усавршавамо како бисмо унапредили квалитет живота заједнице у којој радимо, развили људске и очували природне ресурсе.

Извештај је обогаћен фотографијама нашег колеге Предрага Костина, које су усликане на компанијским постројењима или њиховој непосредној близини, као и на природним локалитетима у Србији, чиме је симболично приказана “Наша одржива заједница”, како и гласи слоган Извештаја о одрживом развоју за 2022. годину.