Достојанствен рад и економски раст

Промовисати инклузиван и одржив економски раст, запосленост и достојан рад за све.

НИС континуирано улаже у професионални развој запослених и само у 2022. години имали смо 95.879 сати посвећених обукама.

У анкети „Најпожељнији послодавац у Србији“, коју је организовала група портала за запошљавање Poslovi.Infostud, у прошлој години је учествовало више од 11.000 испитаника. Према резултатима истраживања, НИС је  други пут заредом  изабран за најпожељнијег послодавца.

Претходна година је донела компанији и сертификат „Послодавац партнер” од стране HR Еxcel – консултаната. Сертификација је подразумевала представљање HR процеса и алата кроз цео радни циклус запослених: привлачење кандидата, процес селекције, увођење у посао, тренинг и развој, управљање талентима и перформансама запослених, награђивање, корпоративна култура и управљање посвећеношћу запослених.

Oчување позиције једног од најпожељнијих послодаваца у Србији, као и даљи напори да се ојача задовољство запослених били су међу приоритетима НИС-а у области управљања људским ресурсима и током 2022. године. Компанија је наставила да прати трендове на тржишту рада, да се прилагођава очекивањима запослених и потребама самог бизниса. Обзиром на изазовне околности,  основни фокус је био на очувању стабилности НИС-а као једног од највећих послодаваца, спровођењу програма усмерених на привлачење и развој младих, новим моделима мотивације, учења, развоја и неговања културе поштовања у компанији.

Дугорочни циљ НИС-а је да повећа посвећеност својих запослених и унапреди праксе из области људских ресурса, које ће запосленима пружити најбоље могуће искуство у раду. Због тога је и током 2022. године настављено са улагањем у повећање посвећености запослених,  као и са реализацијом различитих активности у складу са резултатима последњег истраживања посвећености запослених и стратешким плановима компаније. Између осталог, настављена је организација „Академије посвећености”, чији је циљ да развија нове лидере у компанији.

HR стратегија НИС-а, нове компанијске вредности, иницијатива, различитост и инклузија, стратегија бренда послодавца и стратегија учења и развоја донеле су велики број HR појеката и иницијатива, чијом реализацијом ће бити унапређено искуство кандидата и запослених у компанији у областима: регрутације, награђивања, програма компензација и бенефита за запослене.

У сусрет очекивањима кандидата и запослених, компанија је усвојила нове, флексибилне моделе рада. Ови модели пружају запосленима могућност рада од куће, постепеног повратака са породиљског одсуства, скупљање и коришћење прековремених радних сати у оквиру „банке сати“, као и рад у канцеларијама послодавца у свом месту становања уколико се њихово радно место налази у другом граду. Додатно, усвојена је одлука о раду од куће за посебно осетљиве категорије запослених, које су проширене у односу на претходни период, те сада имамо укупно 12 категорија.

Подршку у проширивању професионалних знања наши запослени су добијали од водећих светских компанија (Apave Mare, Yokogawa, COTRUGLI Business School, Универзитет у Томску, Siemens, Petroskills), али и најбољих домаћих компанија и образовних институција: Института за нуклеарне науке Винча, Техпро, Института за превентиву, Машинског факултета Београд, Технолошког факултета Нови Сад, Електронског факултета Ниш, компанија Project Management Srbija, GI Group, Omega Consalting, HR центар и многих других. Обуке су поспешиле развој професионалних и личних компетенција запослених, као и вештине које су неoпходне за успешно руковођење тимовима.

У 2022. години, у сарадњи са екстерним провајдерима организовано je 3.407 обука, на којима је учествовао 9.961 полазник, односно 4.407 запослених. Укупан број сати обука износи 95.879, а укупан трошак је 234,3 милиона динара. У сарадњи са интерним тренерима реализовано је 1.565 интерних обука, на којима је учествовало 6.571, односно 4.284 запослених. Укупан број сати интерних обука износио је 8.065.

НИС је и током 2022. године наставио традицију реализације програма за најталентованије и најамбициозније студенте, дипломце и матуранте. У претходној години реализована је шеста сезона програма „NIS Calling” за 50 младих. Додатно, реализована је друга сезона програма запошљавања младих дипломаца и студената мастер студија „NIS Energy”. Програм је завршило 20 дипломаца и сви су добили посао у компанији.

Током претходне године покренут је и нови програм за младе матуранте, који подразумева 6 месеци плаћене праксе на позицијама оператера у Рафинерији у Панчеву – за младе који су матуранти средњих школа смерова успостављених  у сарадњи са компанијом НИС у оквиру програма „Енергија знања“. Прва сезона програма почела је у јулу 2022. године за 17 практиканта, од којих је 11 запослено у компанији.

Такође, у оквиру учешћа у пројекту Young Energy Europe 2.0 (YEE) перспективни, млади људи запослени у  компанији НИС постали су сертификовани енергетски скаути. Пројекат је реализован под окриљем Европске климатске иницијативе (EUKI) Савезног министарства за животну средину, заштиту природе и нуклеарну сигурност Немачке, а има за циљ да младим професионалцима из Србије, Бугарске, Грчке, Хрватске, Пољске, Словачке, Чешке и Македоније омогући усавршавање компетенција из области енергетске ефикасности и оптимизације ресурса.

Уз подршку Немачко-српске привредне коморе иницијална фаза пројекта YEE 2.0 у Србији завршена је почетком 2022. године: током предвиђеног теоретског и практичног дела учесници су учили не само како да препознају, већ и искористе потенцијалне уштеде енергије и ресурса у својим компанијама. Полазници су имали прилике да заједно са предавачима из компанија MACS Energy&Water, Siemens, Jugo-Impex и CPI International Consulting сагледају климатске промене, институционалне оквире у ЕУ и Србији који регулишу ову област, као и да изврше евалуацију утицаја климатских промена. У оквиру програма биле су заступљене и теме заштите на раду, потенцијалне уштеде код технологија опште намене, процеса, постројења и зграда, ефикасности абиотичких и биотичких сировина, производње и логистике, као и пословање без папира.