Dostojanstven rad i ekonomski rast

Promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojan rad za sve.

NIS kontinuirano ulaže u profesionalni razvoj zaposlenih i samo u 2022. godini imali smo 95.879 sati posvećenih obukama.

U anketi „Najpoželjniji poslodavac u Srbiji“, koju je organizovala grupa portala za zapošljavanje Poslovi.Infostud, u prošloj godini je učestvovalo više od 11.000 ispitanika. Prema rezultatima istraživanja, NIS je drugi put zaredom izabran za najpoželjnijeg poslodavca.

Prethodna godina je donela kompaniji i sertifikat „Poslodavac partner” od strane HR Excel – konsultanata. Sertifikacija je podrazumevala predstavljanje HR procesa i alata kroz ceo radni ciklus zaposlenih: privlačenje kandidata, proces selekcije, uvođenje u posao, trening i razvoj, upravljanje talentima i performansama zaposlenih, nagrađivanje, korporativna kultura i upravljanje posvećenošću zaposlenih.

Očuvanje pozicije jednog od najpoželjnijih poslodavaca u Srbiji, kao i dalji napori da se ojača zadovoljstvo zaposlenih bili su među prioritetima NIS-a u oblasti upravljanja ljudskim resursima i tokom 2022. godine. Kompanija je nastavila da prati trendove na tržištu rada, da se prilagođava očekivanjima zaposlenih i potrebama samog biznisa. Obzirom na izazovne okolnosti, osnovni fokus je bio na očuvanju stabilnosti NIS-a kao jednog od najvećih poslodavaca, sprovođenju programa usmerenih na privlačenje i razvoj mladih, novim modelima motivacije, učenja, razvoja i negovanja kulture poštovanja u kompaniji.

Dugoročni cilj NIS-a je da poveća posvećenost svojih zaposlenih i unapredi prakse iz oblasti ljudskih resursa, koje će zaposlenima pružiti najbolje moguće iskustvo u radu. Zbog toga je i tokom 2022. godine nastavljeno sa ulaganjem u povećanje posvećenosti zaposlenih, kao i sa realizacijom različitih aktivnosti u skladu sa rezultatima poslednjeg istraživanja posvećenosti zaposlenih i strateškim planovima kompanije. Između ostalog, nastavljena je organizacija „Akademije posvećenosti”, čiji je cilj da razvija nove lidere u kompaniji.

HR strategija NIS-a, nove kompanijske vrednosti, inicijativa, različitost i inkluzija, strategija brenda poslodavca i strategija učenja i razvoja donele su veliki broj HR projekata i inicijativa, čijom realizacijom će biti unapređeno iskustvo kandidata i zaposlenih u kompaniji u oblastima: regrutacije, nagrađivanja, programa kompenzacija i benefita za zaposlene.

U susret očekivanjima kandidata i zaposlenih, kompanija je usvojila nove, fleksibilne modele rada. Ovi modeli pružaju zaposlenima mogućnost rada od kuće, postepenog povrataka sa porodiljskog odsustva, skupljanje i korišćenje prekovremenih radnih sati u okviru „banke sati“, kao i rad u kancelarijama poslodavca u svom mestu stanovanja ukoliko se njihovo radno mesto nalazi u drugom gradu. Dodatno, usvojena je odluka o radu od kuće za posebno osetljive kategorije zaposlenih, koje su proširene u odnosu na prethodni period, te sada imamo ukupno 12 kategorija.

Podršku u proširivanju profesionalnih znanja naši zaposleni su dobijali od vodećih svetskih kompanija (Apave Mare, Yokogawa, COTRUGLI Business School, Univerzitet u Tomsku, Siemens, Petroskills), ali i najboljih domaćih kompanija i obrazovnih institucija: Instituta za nuklearne nauke Vinča, Tehpro, Instituta za preventivu, Mašinskog fakulteta Beograd, Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Elektronskog fakulteta Niš, kompanija Project Management Srbija, GI Group, Omega Consalting, HR centar i mnogih drugih. Obuke su pospešile razvoj profesionalnih i ličnih kompetencija zaposlenih, kao i veštine koje su neophodne za uspešno rukovođenje timovima.

U 2022. godini, u saradnji sa eksternim provajderima organizovano je 3.407 obuka, na kojima je učestvovao 9.961 polaznik, odnosno 4.407 zaposlenih. Ukupan broj sati obuka iznosi 95.879, a ukupan trošak je 234,3 miliona dinara. U saradnji sa internim trenerima realizovano je 1.565 internih obuka, na kojima je učestvovalo 6.571, odnosno 4.284 zaposlenih. Ukupan broj sati internih obuka iznosio je 8.065.

NIS je i tokom 2022. godine nastavio tradiciju realizacije programa za najtalentovanije i najambicioznije studente, diplomce i maturante. U prethodnoj godini realizovana je šesta sezona programa „NIS Calling” za 50 mladih. Dodatno, realizovana je druga sezona programa zapošljavanja mladih diplomaca i studenata master studija „NIS Energy”. Program je završilo 20 diplomaca i svi su dobili posao u kompaniji.

Tokom prethodne godine pokrenut je i novi program za mlade maturante, koji podrazumeva 6 meseci plaćene prakse na pozicijama operatera u Rafineriji u Pančevu – za mlade koji su maturanti srednjih škola smerova uspostavljenih u saradnji sa kompanijom NIS u okviru programa „Energija znanja“. Prva sezona programa počela je u julu 2022. godine za 17 praktikanta, od kojih je 11 zaposleno u kompaniji.

Takođe, u okviru učešća u projektu Young Energy Europe 2.0 (YEE) perspektivni, mladi ljudi zaposleni u kompaniji NIS postali su sertifikovani energetski skauti. Projekat je realizovan pod okriljem Evropske klimatske inicijative (EUKI) Saveznog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Nemačke, a ima za cilj da mladim profesionalcima iz Srbije, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Poljske, Slovačke, Češke i Makedonije omogući usavršavanje kompetencija iz oblasti energetske efikasnosti i optimizacije resursa.

Uz podršku Nemačko-srpske privredne komore inicijalna faza projekta YEE 2.0 u Srbiji završena je početkom 2022. godine: tokom predviđenog teoretskog i praktičnog dela učesnici su učili ne samo kako da prepoznaju, već i iskoriste potencijalne uštede energije i resursa u svojim kompanijama. Polaznici su imali prilike da zajedno sa predavačima iz kompanija MACS Energy&Water, Siemens, Jugo-Impex i CPI International Consulting sagledaju klimatske promene, institucionalne okvire u EU i Srbiji koji regulišu ovu oblast, kao i da izvrše evaluaciju uticaja klimatskih promena. U okviru programa bile su zastupljene i teme zaštite na radu, potencijalne uštede kod tehnologija opšte namene, procesa, postrojenja i zgrada, efikasnosti abiotičkih i biotičkih sirovina, proizvodnje i logistike, kao i poslovanje bez papira.