Индустрија, иновације и инфраструктура

Изградити модерну инфраструктуру, промовисати одрживу индустријализацију и неговати иновативност.

НИС је наставио са модернизацијом бизнис-процеса, уједно подржавајући и развој српске привреде. У капиталне пројекте у 2022. години уложено је 22,1 милијарда динара, што је 9 одсто више него годину дана раније.

Циљ НИС-а је да уз употребу савремене опреме и модерних технологија тржишту испоручује потребну енергију, произведену на начин који доприноси унапређењу еколошке слике у целој Србији. У 2022. години НИС је у капиталне пројекте уложио 22,1 милијарду динара, чиме је настављена модернизација компаније. Инвестирано је у све правце пословања, а највише у област истраживања и производње нафте и гаса, па је тако у прошлој години у Србији и земљама региона избушено 46 бушотина.

Настављен је даљи развој Рафинерије нафте у Панчеву, једне од најмодернијих рафинерија у овом делу Европе. У оквиру треће фазе модернизације Рафинерије, током 2022. године настављене су активности на припреми реконструкције постројења каталитичког крекинга (FCC) и изградње новог постројења за производњу високооктанске компоненте бензина (ETBE). У 2022. години остварен је највећи обим прераде од 2009. године, јер је прерађено 4,4 милиона тона сирове нафте и полупроизвода, уз остварену дубину прераде од 91,46 одсто. Приоритети у развоју Рафинерије усмерени су на даље јачање ефикасности прераде, пројекте дигитализације, као и даље унапређење енергетске ефикасности.

Током 2022. године рафинеријска постројења су радила стабилно и поуздано. Рафинерија нафте Панчево, као обвезник интегрисаног система менаџмента, континуирано води рачуна о ефикасности и унапређењу енергетских резултата. Мониторингом дефинисаних кључних показатеља везаних за енергетску ефикасност, као и реализацијом пројеката са циљем смањења сопствене потрошње доприноси се достизању циља да НИС, као лидер у области енергетике у региону, задовољи законске захтеве и оквире смањења потрошње енергије на годишњем нивоу. Остварени су значајни резултати у сфери смањења сопствене потрошње и повећања енергетске ефикасности, уз смањење оперативних трошкова и повећање ефикасности технолошких процеса.

На тржиште су испоручене рекордне количине горива, укупан обим промета износио је више од 4,3 милиона тона. НИС је наставио са развојем инфраструктуре у малопродаји, како би потрошачима понудио најсавременије објекте, на којима ће моћи да се снабдеју најквалитетнијим горивима и додатним асортиманом. У те сврхе је у 2022. години инвестирано 1,5 милијарда динара. Компанија је у прошлој години своју продајну мрежу обогатила са укупно 9 новоизграђених или реконструисаних бензинских станица, међу којима је и станица „Бачки Виногради 1“, једна од најмодернијих у мрежи компаније. НИС је наставио да спроводи инфраструктурна унапређења на својим малопродајним објектима, па је тако на постојећој ССГ „Ледена Стена“ уграђено КПГ постројење. На локацијама на којима су се налазили стари комплекси са застарелим технологијама, исти су замењени модерним станицама, изграђеним савременим грађевинским производима, материјалима и опремом. У фазама планирања и припреме инвестиционих пројеката НИС поштује прописе и стандарде у области изградње, енергетске ефикасности, издате услове ималаца јавних овлашћења и прописане мере заштите животне средине.

У 2023. години планирана је изградња три нове станице за снабдевање горивом, као и реконструкција шест, док ће једна ССГ бити узета у дугорочни закуп. На великим станицама за снабдевање горивом као што је ССГ „Бачки Виногради 1“, предвиђено је постављање соларних колектора за загревање санитарне воде, док је на станицама за снабдевање горивом на аутопутевима предвиђена уградња електропуњача (ССГ „Бачки Виногради 1“). На свим станицама је планирано постављање контејнера за сепарацију амбалажног и комуналног отпада.

У намери да додатно диверзификује пословање и убрза енергетску транзицију, компанија НИС је у 2022. години формирала Блок „Енергетика”.

У децембру 2021. године НИС и „ХИП Петрохемија“ су потписали уговор о стратешкој сарадњи. На основу овог уговора НИС ће повећати своје учешће у „ХИП Петрохемији“ са претходних 20,86 одсто на 90 одсто, са обавезом новчане докапитализације у износу од 150 милиона ЕУР и изградњом, у року од шест година, погона за производњу полипропилена капацитета најмање 140.000 тона годишње. Прелазни период је у току до момента затварања трансакције када се очекује да се испуне сви предуслови. Крајњи рок за затварање трансакције је пролонгиран до 30. јуна 2023. године.

Поред тога, дигитална трансформација остаје један од кључних праваца развоја НИС-а, са више од 100 пројеката у различитим фазама имплементације. Приоритети у овој области су следећи: константно унапређивање пословних процеса, увођење дигиталних решења и технологија које доприносе ефикасности пословања и континуирани рад на унапређењу компетенција и усмерености на безбедност запослених.

НИС остаје доследан изабраном стратешком правцу развоја у области дигиталне трансформације кроз увођење нових облика сарадње са клијентима и примену дигиталних платформи и производа за ефикасније пословање.

Добри пословни резултати НИС-а у 2022. години омогућавају покретање новог амбициозног инвестиционог циклуса компаније. Само у 2023. години планира се дуплирање улагања у поређењу са инвестицијама из претходне године. Приоритет овог процеса је даља модернизација НИС-а у свим сегментима пословања.