Мир, правда и снажне институције

NIS ilustracija Nebojša Cvetković

Аутор илустрације:

NIS
Небојша Цветковић

Верујемо да наши потрошачи заслужују само најквалитетније производе, а да сви учесници на тржишту имају право на фер и равноправну конкуренцију.

Активности државних органа у Србији током 2020. године превасходно су биле усмерене на очување здравља и минимизирање здравствених и економских последица пандемије COVID-19 вируса. Фокус НИС-а је у овом изазовном периоду такође био на заштити здравља запослених, као и на обезбеђивању несметаног снабдевања тржишта дериватима и очувању енергетске стабилности земље, упркос значајно отежаним условима пословања.

НИС је у оквиру пословних удружења, а поводом избијања пандемије COVID-19, учествовао у размени информација и искуства са другим компанијама које послују у Србији. Међусобна сарадња се одвијала у циљу свеобухватнијег сагледавања актуелног стања, спровођења мера за заштиту запослених и купаца и прилагођавања пословања успостављеним рестрикцијама транспорта у региону и у Европској унији.

Поред усклађивања са бројним изменама прописа, условљених учесталим променама епидемиолошке ситуације, НИС је у другој половини године такође допринео унапређењу услова пословања активно учествујући у јавним расправама за доношење нових прописа. Конструктивни допринос Компаније је пружен у јавним расправама о Закону о архивској грађи и архивској делатности, Закону о жиговима, Закону о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Закону о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

Посебна пажња је посвећена доношењу новог Закона о фискализацији. Наведени пропис је обухватио савремене токове из области дигитализације плаћања и на тај начин отворио могућност за даљи развој пружања услуга потрошачима, попут бесконтактне куповине деривата мобилним апаратима уз електронско слање фискалних исечака купцима и развој беспосадних станица за снабдевање горивом. Имплементацијом овог прописа и даљом дигитализацијом очекују се ефикасније контроле државних органа, смањење обима нелегалне трговине у земљи и смањење трошкова саме привреде.

НИС и у наредном периоду остаје посвећен заштити здравља запослених и корисника наших услуга, посебно узимајући у обзир наставак пандемије и у 2021. години. Поред тога, и даље ћемо делити наша знања и експертизу и подржавати активности против нелегалне трговине, све у намери непрекидног унапређења пословног амбијента и креирања једнаких тржишних услова.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ