Mir, pravda i snažne institucije

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbediti pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, pouzdane i inkluzivne institucije na svim nivoima.

NIS ostaje posvećen unapređenju uslova poslovanja u našoj zemlji – kroz redovno učešće u procesu donošenja novih ili izmene postojećih propisa i uz aktivnu saradnju sa poslovnom zajednicom.

Kroz permanentnu saradnju sa poslovnim udruženjima NIS sa širom poslovnom zajednicom razmenjuje znanja, iskustva, informacije kao i najbolje poslovne prakse, identifikuje potrebe i mogućnosti za unapređenje uslova poslovanja i doprinosi stvaranju bolje poslovne klime, što rezultira širim i jasnijim sagledavanjem aktuelnog poslovnog ambijenta i efikasnijim razvojem energetskog sektora i same kompanije.

NIS je i u 2022. godini učestvovao u pripremi „Bele knjige“ poslovnog udruženja Savet stranih investitora, gde su u okviru mera za unapređenje uslova poslovanja uključene i preporuke kompanije za sektor nafte i gasa, kao i preporuke za uspešan nastavak borbe protiv nelegalne trgovine.

Kroz razmatranje brojnih izmena propisa, učešće na javnim raspravama, pripremu i razmatranje više nacrta zakona i podzakonskih akata koji regulišu oblasti životne sredine, energetike i finansija, kompanija NIS nastoji da u najvećoj mogućoj meri pruži svoj doprinos u regulatornim aktivnostima.

U 2022. godini doneti su brojni propisi od značaja za unapređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji, koje je NIS proanalizirao i po potrebi dao komentare i sugestije: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Uredba o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe i drugo.

Propisi koji su bili predmet javnih rasprava detaljno su analizirani od strane kompanije. Pomenimo najvažnije od njih: Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, Nacrt zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Nacrt zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i Nacrt zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije.

NIS će i u narednom periodu ostati posvećen unapređenju poslovne klime kroz učešće u javnim raspravama o izmenama propisa i brigu o svojim zaposlenima, kao i kroz obezbeđivanje proizvoda i usluga na najvišem nivou za svoje potrošače.