Родна равноправност

Постићи родну равноправност и оснаживати жене и девојчице. Унапредити родну равноправност и положај жена и мушкараца у Републици Србији, допринети повећању улога жена у пословном одлучивању и друштву уопште.

Брига о запосленима, поштовање једнакости и стварање једнаких могућности за све, темељи су политике НИС-а у области равноправности.

За компанију НИС један од приоритета представља постојање радног окружења у коме се безусловно поштује равноправност свих запослених, као и стварање амбијента у којем сви запослени имају једнаке могућности за остваривање пуних потенцијала, ослобођени од сваке врсте дискриминације. Имајући у виду чињеницу да компанија ангажује више од 11.000 запослених, од којих готово трећину чине особе женског пола, родна равноправност представља један од темеља одрживог развоја НИС-a.

У прилог томе говори и податак да компанија својим запосленима нуди бројне бенефите са циљем успостављања равнотеже између приватних и професионалних обавеза.

Запосленима су на располагању бројне могућности, међу којима је и могућност да запослене колегинице које су у процесу вантелесне оплодње, уз препоруку лекара за мировање, имају право на рад од куће док траје овај поступак, док труднице и породиље имају могућност рада од куће више од два дана месечно (колико имају право сви запослени којима то омогућава радни процес). Уз то,  предвиђен је постепени повратак запослених са породиљског одсуства, самохрани родитељи деце до 12 година уз достављање потврде тог статуса имају право на рад од куће дуже од два дана месечно, запослене мајке којима деца полазе у школу имају могућност да тим поводом 1. септембра користе слободан дан.

Поред тога, за запослене на породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета и посебне неге детета одобрава се исплата разлике између износа накнаде зараде одређеног на Решењу издатог од стране Градске управе и основне зараде запослене увећане за минули рад, у месецу који претходи месецу почетка одсуства, а највише до актуелне петоструке просечне зараде на нивоу Републике Србије, тј. до износа максималне основице за плаћање доприноса. Желимо да истакнемо да компанија не прави разлику у зарадама на основу пола и подстиче усавршавање и професионални развој свих својих запослених. Запослене у НИС-у су, такође, укључене у све нивое управљања – од најнижих нивоа до водећих управљачких позиција.

Особе женског пола значајно су заступљене и у талент програмима и програмима стручне праксе које компанија организује. У 2022. години у НИС-у је спроведена шеста сезона програма праксе „NIS Calling“ у којој је учествовало 47 практиканата, од којих је преко 65 одсто женског пола. Спроведена је друга сезона новог талент програма за младе „NIS Energy“ – једногодишњег плаћеног програма који се фокусира на круцијалне бизнис-позиције. Путем овог програма у компанији је ангажовано петнаест полазника, од којих су 40 одсто женског пола.

Поред бриге о запосленима, као и заједници у целини, у свим сегментима кључним за њен развој, компанија НИС препознала је и важност пружања подршке социјалном предузетништву. Вођена тиме и свесна значаја подршке развоју социјалног предузетништва, компанија НИС је пружила донаторску подршку удружењу „Женски центар“ из Ужица. Ово Удружење  основано је 1998. године са циљем оснаживања жена из вишеструко рањивих група, међу којима су жене са инвалидитетом, жене жртве родно заснованог насиља, самохране мајке, жене старије од 45 година, као и жене које живе у руралним подручјима. Своје циљеве, Удружење остварује путем програма за борбу против родно заснованог насиља и програма за економско оснаживање жена из рањивих група. Такође, у саставу Удружења основано је и социјално предузеће „Ретекс“ за прикупљање и рециклажу отпадног текстила, које запошљава жене које нису конкурентне на тржишту рада и које је основано са циљем изградње одрживог економског модела текстилне рециклаже и збрињавања текстилног отпада (комуналног и постиндустријског).

Имајући у виду умањену радну способност жена због инвалидности, специфичност тржишне нише за продају њихових производа, велики део волонтерског рада у прикупљању, сортирању и донирању употребљивог дела текстила, као и чињеницу да „Ретекс“ још увек није самоодржив, компанија НИС пружила је финансијску подршку  предузећу како би допринела одржавању континуитета у раду и финансијској сигурности жена које су запослене у „Ретексу“.