Rodna ravnopravnost

Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati žene i devojčice. Unaprediti rodnu ravnopravnost i položaj žena i muškaraca u Republici Srbiji, doprineti povećanju uloga žena u poslovnom odlučivanju i društvu uopšte.

Briga o zaposlenima, poštovanje jednakosti i stvaranje jednakih mogućnosti za sve, temelji su politike NIS-a u oblasti ravnopravnosti.

Za kompaniju NIS jedan od prioriteta predstavlja postojanje radnog okruženja u kome se bezuslovno poštuje ravnopravnost svih zaposlenih, kao i stvaranje ambijenta u kojem svi zaposleni imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje punih potencijala, oslobođeni od svake vrste diskriminacije. Imajući u vidu činjenicu da kompanija angažuje više od 11.000 zaposlenih, od kojih gotovo trećinu čine osobe ženskog pola, rodna ravnopravnost predstavlja jedan od temelja održivog razvoja NIS-a.

U prilog tome govori i podatak da kompanija svojim zaposlenima nudi brojne benefite sa ciljem uspostavljanja ravnoteže između privatnih i profesionalnih obaveza.

Zaposlenima su na raspolaganju brojne mogućnosti, među kojima je i mogućnost da zaposlene koleginice koje su u procesu vantelesne oplodnje, uz preporuku lekara za mirovanje, imaju pravo na rad od kuće dok traje ovaj postupak, dok trudnice i porodilje imaju mogućnost rada od kuće više od dva dana mesečno (koliko imaju pravo svi zaposleni kojima to omogućava radni proces). Uz to, predviđen je postepeni povratak zaposlenih sa porodiljskog odsustva, samohrani roditelji dece do 12 godina uz dostavljanje potvrde tog statusa imaju pravo na rad od kuće duže od dva dana mesečno, zaposlene majke kojima deca polaze u školu imaju mogućnost da tim povodom 1. septembra koriste slobodan dan.

Pored toga, za zaposlene na porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta odobrava se isplata razlike između iznosa naknade zarade određenog na Rešenju izdatog od strane Gradske uprave i osnovne zarade zaposlene uvećane za minuli rad, u mesecu koji prethodi mesecu početka odsustva, a najviše do aktuelne petostruke prosečne zarade na nivou Republike Srbije, tj. do iznosa maksimalne osnovice za plaćanje doprinosa. Želimo da istaknemo da kompanija ne pravi razliku u zaradama na osnovu pola i podstiče usavršavanje i profesionalni razvoj svih svojih zaposlenih. Zaposlene u NIS-u su, takođe, uključene u sve nivoe upravljanja – od najnižih nivoa do vodećih upravljačkih pozicija.

Osobe ženskog pola značajno su zastupljene i u talent programima i programima stručne prakse koje kompanija organizuje. U 2022. godini u NIS-u je sprovedena šesta sezona programa prakse „NIS Calling“ u kojoj je učestvovalo 47 praktikanata, od kojih je preko 65 odsto ženskog pola. Sprovedena je druga sezona novog talent programa za mlade „NIS Energy“ – jednogodišnjeg plaćenog programa koji se fokusira na krucijalne biznis-pozicije. Putem ovog programa u kompaniji je angažovano petnaest polaznika, od kojih su 40 odsto ženskog pola.

Pored brige o zaposlenima, kao i zajednici u celini, u svim segmentima ključnim za njen razvoj, kompanija NIS prepoznala je i važnost pružanja podrške socijalnom preduzetništvu. Vođena time i svesna značaja podrške razvoju socijalnog preduzetništva, kompanija NIS je pružila donatorsku podršku udruženju „Ženski centar“ iz Užica. Ovo Udruženje osnovano je 1998. godine sa ciljem osnaživanja žena iz višestruko ranjivih grupa, među kojima su žene sa invaliditetom, žene žrtve rodno zasnovanog nasilja, samohrane majke, žene starije od 45 godina, kao i žene koje žive u ruralnim područjima. Svoje ciljeve, Udruženje ostvaruje putem programa za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i programa za ekonomsko osnaživanje žena iz ranjivih grupa. Takođe, u sastavu Udruženja osnovano je i socijalno preduzeće „Reteks“ za prikupljanje i reciklažu otpadnog tekstila, koje zapošljava žene koje nisu konkurentne na tržištu rada i koje je osnovano sa ciljem izgradnje održivog ekonomskog modela tekstilne reciklaže i zbrinjavanja tekstilnog otpada (komunalnog i postindustrijskog).

Imajući u vidu umanjenu radnu sposobnost žena zbog invalidnosti, specifičnost tržišne niše za prodaju njihovih proizvoda, veliki deo volonterskog rada u prikupljanju, sortiranju i doniranju upotrebljivog dela tekstila, kao i činjenicu da „Reteks“ još uvek nije samoodrživ, kompanija NIS pružila je finansijsku podršku preduzeću kako bi doprinela održavanju kontinuiteta u radu i finansijskoj sigurnosti žena koje su zaposlene u „Reteksu“.