Одговорна потрошња и производња

Andrija Cugurovic ilustracija NIS

Аутор илустрације:

NIS
Андрија Чугуровић

НИС већ годинама посвећено ради на спровођењу своје «зелене» агенде, пружајући на тај начин допринос унапређењу заштите животне средине.

У реализацију пројеката заштите животне средине НИС је у 2020. години инвестирао више од 200 милиона динара. Између осталог, у Рафинерији нафте Панчево извршена је уградња Low NOx горионика на процесним пећима постројења Битумен, настављено је са уградњом сепаратора за пречишћавање зауљених атмосферских вода на станицама за снабдевање горивом и са реализацијом еколошких пројеката у сегменту истраживања и производње нафте и гаса.  Почетком рада пројекта „Дубока прерада“ у Рафинерији нафте Панчево НИС је допринео унапређењу еколошке слике у целој Србији, имајући у виду еколошке предности пројекта. Изградња нових постројења вредних преко 300 милиона евра, није завршетак модернизације рафинерије у Панчеву, у којој пројекти заштите животне средине имају значајан удео. У 2021. години један од приоритетних задатака у Блоку Прерада биће реализација активности на реконструкцији FCC (постројења каталитичког крекинга) и изградњи новог постројења ETBE (високооктанске компоненте бензина) који ће такође дати позитивне ефекте по заштиту околине. Поред тога, биће реализовани и пројекти повећања енергетске ефикасности и дигитализације производног процеса рафинеријске прераде.

У НИС-у су током 2020. године настављене активности у циљу припреме за будуће обавезе из области климатских промена и трговине емисијама гасова с ефектом стаклене баште (GHG). Поред тога, реализован је и амбициозни програм мера за повећање енергетске ефикасности. Овим програмом, усмереним на смањење потрошње енергије, остварена је уштеда у енергији од 5.758 toe, а вредност уштеде износи 291 милион динара.

Важно је истаћи да је у 2020. години унапређена безбедност радних процеса – индикатор повреда са изгубљеним данима (показатељ LTIF) смањен je 8% у односу на 2019. годину. Истовремено, показатељ RAR, који представља коефицијент саобраћајних незгода, смањен је за 26% у односу на 2019. годину. И у наредном периоду НИС ће наставити са значајним издвајањима за пројекте заштите животне средине, а сви кључни развојни пројекти Компаније, поред економског ефекта, подразумевају одговорну потрошњу ресурса, производњу која не нарушава животну средину и бенефите за будуће генерације.

Компанија током последњих седам година интензивно ради на унапређењу односа са извођачима ради побољшања праксе у областима безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

Основни циљеви напора Компаније на овом пољу су унапређење безбедности запослених извођача, подизање свести о HSE култури, као и безбедно извођење а без утицаја на квалитет изведених радова.

Током 2020. године извршене су додатне обуке за кључна одговорна лица у процесу CSM („Contractors System Managementˮ), дефинисан је нови концепт оцењивања рејтинга извођача и у наредном периоду се планира његова имплементација.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ