Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Obezbediti održive oblike potrošnje i proizvodnje.

Ulaganja u ekološke projekte i projekte koji značajno doprinose unapređenju zaštite životne sredine u Republici Srbiji ostaju fokus kompanije i u narednom periodu.

Od 2009. godine kompanija NIS je u ekološke projekte i projekte koji značajno doprinose unapređenju zaštite životne sredine u Republici Srbiji uložila više od 900 miliona evra. Svoj odnos prema zaštiti životne sredine NIS je ugradio u misiju i viziju kompanije, usvojene vrednosti i HSE politiku, što znači da ulaganja i napori u ovoj oblasti predstavljaju strateško opredeljenje kompanije na svim nivoima i istovremeno svakodnevnu praksu u biznis-procesima.

Realizacijom ekoloških projekata, kao i projekata sa ekološkim efektom podignut je nivo usaglašenosti sa zahtevima zakonske regulative Republike Srbije i unapređeno upravljanje sistemom zaštite životne sredine u NIS-u. U 2022. godini zabeležen je pozitivan trend pokazatelja u oblasti zaštite životne sredine (smanjenje emisija u vazduh i vodu, bez velikih i srednjih događaja).

Među prioritetima NIS-a je i stalna modernizacija kompanije, pri čemu cilj nisu samo finansijski efekti, već i želja da se unapredi ekološka slika naše zemlje. U okviru druge faze modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu pušteno je u rad postrojenje za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja, postrojenje čijim radom su značajno smanjenje emisije, pre svega sumpornih jedinjenja. U skladu sa zahtevima zakonske regulative iz oblasti životne sredine i nakon početka rada postrojenja, tokom 2022. godine izrađena je potrebna dokumenatacija i zahtev za novu IPPC dozvolu, čije se ishodovanje očekuje u 2023. godini.

Uz to, u 2022. godini u fokusu je bila realizacija projekata iz oblasti energetske efikasnosti u cilju smanjenja potrošnje i gubitaka energetskih resursa (pare, gasa, električne energije). Nastavljen je i rad na zelenoj agendi NIS-a postavljanjem fotonaponskih elektrana (solarnih panela) na osam stanica za snabdevanje gorivom NIS-a u Srbiji. Pored ušteda u nabavci električne energije, ovim projektom planirano je i godišnje smanjenje emisije ugljen-dioksida od 375 tona. Ujedno, ovim se povećava udeo obnovljivih izvora energije u sopstvenoj proizvodnji kompanije, a rađeno je i na projektima za utilizaciju CO2 (analiza postojećih bušotina za dodatno utiskivanje CO2). Aktivno se primenjuje i prati realizacija mesečnih planova potrošnje goriva u Rafineriji nafte Pančevo, a sve u cilju smanjenja emisije zagađujućih materija u vazduh (SO2, NOx i PM). Iz tog razloga kao dominatno gorivo korišćen je prirodni gas.

Značajne napore kompanija NIS ulaže i u oblast zdravlja i bezbednosti na radu. U aprilu 2022. godine NIS-u je, drugu godinu zaredom, na takmičenju za dodelu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uručena Povelja „28. april“, za osvojeno prvo mesto. Ovo priznanje dodeljuje Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tokom 2022. godine usvojena je nova HSE Politika, uvećan je broj izvršilaca u vatrogasnim jedinicama, uspostavljena je saradnja sa partnerskim tehničkim fakultetima Republike Srbije sa ciljem razmene znanja i praksi iz oblasti HSE, započete su aktivnosti u okviru programa digitalizacije HSE i definisani prioritetni pravci razvoja ove oblasti u narednom periodu. Pored navedenog, ostvaren je i uspeh u praksi, jer je pokazatelj LTIF (indikator povreda sa izgubljenim radnim danima) smanjen 15 odsto u odnosu na 2021. godinu.