Zdravstvena zaštita zaposlenih

U oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, naša Kompanija postavlja najambiciozniji cilj – nula povreda na radu i nula profesionalnih oboljenja.

Briga za zaposlene, unapređenje i zaštita zdravlja, poboljšanje uslova radne sredine, prevencija i sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom, promociji zdravog načina života predstavljaju samo jedan od zadataka Funkcije za HSE.

Preventivna zdravstvena zaštita zaposlenih u Društvu se sprovodi u skladu sa Zakonskom regulativom, normativno-metodološkim dokumentima i zahtevima Društva, važećim Aktom o proceni rizika za svako pojedinačno radno mesto i primenom Dobre prakse u Industriji i obuhvata sledeće pod-procese i procedure:

  • program lekarskih pregleda zaposlenih;
  • analiza oboljenja, odsustva sa posla, povreda na radu zaposlenih u domenu preventivne medicine na korporativnom nivou;
  • kontrola, prevencija i sprečavanje alkoholizma i narkomanije na radnom mestu;
  • Obučavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, ukazivanje hitne pomoći licima povređenim i obolelim u procesu rada, kao i hitna medicinska evakuacija;
  • zdravstveno obrazovne kampanje podizanja svesti istrage događaja u vezi sa pogoršanjem zdravlja, slučaja invalidnosti i posledica, nastalih usled povreda na radu;
  • kontrola o zabrani pušenja na radnom mestu, kao i promocija zdravih navika;
  • program prevencije i rehabilitacije za zaposlene na poslovima sa povećanim rizikom i dr..

Program lekarskih pregleda zaposlenih

U cilju praćenja zdravstvenog stanja zaposlenih u skladu sa Zakonskom regulativom, zahtevima i uslovima radnih mesta, radi sprečavanja profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, kao drugih aktuelnih bolesti savremenog doba, Društvo organizuje široku lepezu lekarskih pregleda: prethodne i redovne periodične preglede za radna mesta sa povećanim rizikom, preglede za rad sa izvorima jonizujućeg zraćenja, preglede vozača, dobrovoljne sistematske i specijalističke lekarske preglede, kontrolu vida, sanitarne preglede, kao i ciljanje skrining preglede. U skladu sa dobrom praksom u Društvu je određen obavezni minimum lekarskih pregleda za sve zaposlene, odnosno unificirani obim lekarskih pregleda za radna mesta sa povećanim rizikom i za administrativna radna mesta.

Kontrola alkoholizma i narkomanije na radnom mestu

Radi prevencije i sprečavanja alkoholizma i narkomanije na radnom mestu u Društvu sprovode se redovne i vanredne kontrole na upotrebu alkohola među zaposlenima Društva i ostalima licima na teritorijama i objektima Društva.

Pružanje prve pomoći i hitna medicinska evakuacija

Od brze i pravilno pružene prve pomoći povređenom ili naglo obolelom zaposlenom, često zavisi njihov život. Cilj pružanja prve pomoći je da se otkloni uzrok koji je ugrozio život povređenog, vraćanje povređenih/naglo obolelih u život, zbrinjavanje i osiguravanje bezbednog transporta povređenih i obolelih da bi u što boljem stanju stigli do zdravstvene ustanove u kojoj će im biti pružena stručna medicinska pomoć. Pružanje prve pomoći na radnim lokacijama Društva organizovano na način da je prva pomoć dostupna svakom zaposlenom tokom radnog vremena, u svim smenama i na svim lokacijama. Takođe u Društvu se sprovode specijalizovane obuke za pružanje prve pomoći usled pogoršanja zdravlja prouzrokovanih srčanim problemima i drugim životno ugroženim stanjima, veći broj zaposlenih je obučen rukovanju defibrilatorom. Kao deo elektronskih obuka, pripremljena je serija filmova o pružanju prve pomoći u životno ugroženim stanjima.

Programi prevencije bolesti

Lokacije i objekti Društva su obezbeđeni Automatskim Eksternim Defibrilatorima za pružanje pomoći – kardio reanimacije u slučajevima srčanog zastoja; obezbeđeni su aparati za redovnu kontrolu krvnog pritiska na preko 70 objekata remontnih i bušaćih postrojenja; prošireni lekarski pregledi u pogledu rane dijagnostike srčanih problema.

Kao deo prevencije mišićno-skeletnih problema izrađeni su filmovi o prevenciji sedentarnog načina života: „Vežbanje u kancelarijama” i „Vežbanje na benzinskim stanicama”, obezbeđene su pilates lopte za sedenje u kancelarijama u kombinacije sa stolicama.

U objektima poslovanja Društva uvode se savremeni alternativni načini ishrane, kao i edukacija zaposlenih o osnovnim potrebnim namirnicama i alternativnim načinima ishrane.

Sprovode se edukacije o održavanju zdravlja u periodu raznih životnih doba: prevencija ženskog zdravlja i rano otkrivanje promena i kancerogenih oboljenja; prevencija uroloških problema i fiziološke promene muškog zdravlja; Anemija kao bolest savremenog doba.

U cilju prevencije uticaja stresa na zdravlje zaposlenih sprovode se predavanja i radionice o prevenciji mentalnog zdravlja.

HSE kampanje su sprovedene putem direktnih razgovora stručnih lica sa zaposlenima i izvođačima radova u Kompaniji, realizacijom konkretnih aktivnosti na terenu, kao i izradom i distribucijom edukativnih plakata, brošura i novina.

HSE

Sistem HSE (Health, Safety, Environment) deo je svakog biznis-procesa u našoj kompaniji

SAZNAJ VIŠE