Здравствена заштита запослених

У области безбедности и заштите здравља на раду, наша Компанија поставља најамбициознији циљ – нула повреда на раду и нула професионалних обољења.

Брига за запослене, унапређење и заштита здравља, побољшање услова радне средине, превенција и спречавање повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом, промоцији здравог начина живота представљају само један од задатака Функције за HSE.

Превентивна здравствена заштита запослених у Друштву се спроводи у складу са Законском регулативом, нормативно-методолошким документима и захтевима Друштва, важећим Актом о процени ризика за свако појединачно радно место и применом Добре праксе у Индустрији и обухвата следеће под-процесе и процедуре:

  • програм лекарских прегледа запослених;
  • анализа обољења, одсуства са посла, повреда на раду запослених у домену превентивне медицине на корпоративном нивоу;
  • контрола, превенција и спречавање алкохолизма и наркоманије на радном месту;
  • Обучавање запослених за пружање прве помоћи, указивање хитне помоћи лицима повређеним и оболелим у процесу рада, као и хитна медицинска евакуација;
  • здравствено образовне кампање подизања свести
    истраге догађаја у вези са погоршањем здравља, случаја инвалидности и последица, насталих услед повреда на раду;
  • контрола о забрани пушења на радном месту, као и промоција здравих навика;
  • програм превенције и рехабилитације за запослене на пословима са повећаним ризиком и др..

Програм лекарских прегледа запослених

У циљу праћења здравственог стања запослених у складу са Законском регулативом, захтевима и условима радних места, ради спречавања професионалних болести и болести у вези са радом, као других актуелних болести савременог доба, Друштво организује широку лепезу лекарских прегледа: претходне и редовне периодичне прегледе за радна места са повећаним ризиком, прегледе за рад са изворима јонизујућег зраћења, прегледе возача, добровољне систематске и специјалистичке лекарске прегледе, контролу вида, санитарне прегледе, као и циљање скрининг прегледе. У складу са добром праксом у Друштву је одређен обавезни минимум лекарских прегледа за све запослене, односно унифицирани обим лекарских прегледа за радна места са повећаним ризиком и за административна радна места.

Контрола алкохолизма и наркоманије на радном месту

Ради превенције и спречавања алкохолизма и наркоманије на радном месту у Друштву спроводе се редовне и ванредне контроле на употребу алкохола међу запосленима Друштва и осталима лицима на територијама и објектима Друштва.

Пружање прве помоћи и хитна медицинска евакуација

Од брзе и правилно пружене прве помоћи повређеном или нагло оболелом запосленом, често зависи њихов живот. Циљ пружања прве помоћи је да се отклони узрок који је угрозио живот повређеног, враћање повређених/нагло оболелих у живот, збрињавање и осигуравање безбедног транспорта повређених и оболелих да би у што бољем стању стигли до здравствене установе у којој ће им бити пружена стручна медицинска помоћ. Пружање прве помоћи на радним локацијама Друштва организовано на начин да је прва помоћ доступна сваком запосленом током радног времена, у свим сменама и на свим локацијама. Такође у Друштву се спроводе специјализоване обуке за пружање прве помоћи услед погоршања здравља проузрокованих срчаним проблемима и другим животно угроженим стањима, већи број запослених је обучен руковању дефибрилатором. Као део електронских обука, припремљена је серија филмова о пружању прве помоћи у животно угроженим стањима.

Програми превенције болести

Локације и објекти Друштва су обезбеђени Аутоматским Екстерним Дефибрилаторима за пружање помоћи – кардио реанимације у случајевима срчаног застоја; обезбеђени су апарати за редовну контролу крвног притиска на преко 70 објеката ремонтних и бушаћих постројења; проширени лекарски прегледи у погледу ране дијагностике срчаних проблема.

Као део превенције мишићно-скелетних проблема израђени су филмови о превенцији седентарног начина живота: „Вежбање у канцеларијама” и „Вежбање на бензинским станицама”, обезбеђене су пилатес лопте за седење у канцеларијама у комбинације са столицама.

У објектима пословања Друштва уводе се савремени алтернативни начини исхране, као и едукација запослених о основним потребним намирницама и алтернативним начинима исхране.

Спроводе се едукације о одржавању здравља у периоду разних животних доба: превенција женског здравља и рано откривање промена и канцерогених обољења; превенција уролошких проблема и физиолошке промене мушког здравља; Анемија као болест савременог доба.

У циљу превенције утицаја стреса на здравље запослених спроводе се предавања и радионице о превенцији менталног здравља.

HSE кампање су спроведене путем директних разговора стручних лица са запосленима и извођачима радова у Компанији, реализацијом конкретних активности на терену, као и израдом и дистрибуцијом едукативних плаката, брошура и новина.

HSE

Систем HSE (Health, Safety, Environment) део је сваког бизнис-процеса у нашој компанији

САЗНАЈ ВИШЕ