Kvalitetno obrazovanje

Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja za sve.

NIS je u 2022. godini obeležio važan jubilej – 10 godina postojanja programa saradnje sa naučnim i obrazovnim ustanovama – „Energija znanja“.

Kompanija NIS je i u 2022. godini, u okviru programa „Energija znanja” nastavila da sarađuje sa obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kao i da stipendira najbolje studente u skladu sa kadrovskim potrebama kompanije i tržišta u celini.

Prošle godine program „Energija znanja“ obeležio je važan jubilej – 10 godina postojanja programa. Tim povodom, upriličena je svečanost u Palati „Srbija“, kojoj su prisustvovali predstavnici Vlade Republike Srbije, obrazovnih i naučnih institucija sa kojima NIS sarađuje u okviru programa „Energija znanja“, menadžment i stipendisti kompanije, kao i druge zvanice, koje su na događaju imale priliku da se upoznaju sa rezultatima programa od njegovog osnivanja. Putem programa „Energija znanja“ NIS je od 2012. godine adaptirao više od 60 učionica i laboratorija u školama i na fakultetima širom Srbije. Veoma značajna, kontinuirana aktivnost programa je i stipendiranje srpskih studenata sa ciljem obezbeđivanja budućih stručnjaka i ulaganja u dugoročni razvoj. Do danas NIS je stipendirao više od 130 studenata, pri čemu je više od 60 bivših stipendista već zaposleno u kompaniji. U 2022. godini u kompaniji NIS zaposlen je jedan srpski stipendista sa ruskog univerziteta i dodeljene su dve nove stipendije za studiranje u Ruskoj Federaciji, dok je preko Fonda za darovite studente pri Univerzitetu u Novom Sadu dodeljeno pet novih stipendija.

NIS je tokom prethodne godine potpisao i devet novih memoranduma o saradnji sa visokoobrazovnim institucijama od interesa za biznis: Računarskim fakultetom Univerziteta Union, Saobraćajnim i Matematičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Fakultetom za medije i komunikacije – Univerzitet Singidunum, Filozofskim fakultetom u Novom Sadu, i nastavio uspešnu dugogodišnju saradnju sa Novosadskim univerzitetom. Pored toga, kompanija je uspostavila saradnju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa Fakultetom za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu (FIMEK), Akademijom tehničkih strukovnih studija u Beogradu i Fakultetom zaštite na radu u Nišu. U skladu sa Zakonom o univerzitetu, tri NIS-ova inženjera su u 2022. godini potpisali ugovore o delu i postali stalni predavači na stručnim predmetima na studijskom programu „Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa“ na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Doprinos kvalitetnom obrazovanju kompanija NIS pruža i putem podsticaja razvoja ruskog jezika: tokom protekle godine nastavljena je podrška realizaciji dvojezične nastave u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj”, OŠ „Jovan Popović” u Novom Sadu i Aleksinačkoj gimnaziji, donirana su sredstva Karlovačkoj gimnaziji za adaptaciju kabineta u kome će se izučavati ruski jezik. Donatorska podrška pružena je i realizaciji nastave srpskog jezika u Ruskoj školi pri Ambasadi Ruske Federacije u Beogradu.

Kompanija NIS sarađuje i sa vodećim fakultetima u Srbiji u oblasti digitalizacije, te je u okviru postojeće saradnje tokom 2022. godine u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, Elektronskim fakultetom u Nišu i Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu održano više od 10 obuka u oblasti digitalizacije za preko 500 zaposlenih. Prošlu godinu obeležio je i veliki broj gostujućih predavanja. NIS-ovi stručnjaci održali su više od 20 predavanja studentima partnerskih fakulteta beogradskog, novosadskog i niškog univerziteta. Implementiran je i novi koncept gostujućih predavanja, koji podrazumeva održavanje HR i HSE dana NIS-a, a koji je obuhvatio više od 25 predavanja.

U saradnji sa HR-om uspostavljen je program plaćene prakse za učenike prve generacije obrazovnih programa srednjih stručnih škola u Pančevu (Mašinska škola Pančevo, Tehnička škola „23. maj“ i Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“) i Zrenjaninu (Tehnička škola Zrenjanin), koji je prilagođen i akreditovan na inicijativu i za potrebe kompanije (u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije i Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja). Nastavljena je kontinuirana podrška NIS olimpijadi iz ruskog jezika i olimpijadama znanja u oblasti prirodnih nauka iz matematike, fizike i hemije: srpski učenici su i tokom 2022. godine na olimpijadama postigli značajne rezultate.