Kvalitetno obrazovanje

Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja za sve

NIS je do sada stipendirao više od 130 studenata, od kojih je gotovo 60 već zaposleno u Kompaniji.

U 2021. godini Kompanija je nastavila saradnju sa partnerskim fakultetima. Potpisivanjem Memoranduma ozvaničena je i saradnja sa Filozofskim fakultetom u Nišu, a potpisan je i novi Memorandum sa Tehnološko-metalurškim fakultetom u Beogradu.

U skladu sa epidemiološkom situacijom, nastavljena su gostujuća predavanja za partnerske fakultete u onlajn formatu. Održano je 30 gostujućih predavanja NIS-ovih stručnjaka studentima sedam partnerskih fakulteta beogradskog, novosadskog i niškog univerziteta.

U 2021. godini NIS je nastavio i proširio saradnju sa partnerskim fakultetima naročito u oblasti digitalizacije. Sa Elektronskim fakultetom u Nišu realizovana je saradnja na temu upotrebe computer vision tehnologije – razvoj prototipa supervizorskog sistema za seizmička istraživanja. Sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu započeta je zajednička izrada prototipa Chat Bot softvera. U saradnji sa Gazprom njeftom i Univerzitetom ITMO u Sankt Peterburgu u 2021. godini organizovan je međunarodni onlajn Hakaton „Hakaton Applied AI Challenge: Oil and Gas Industry Case“, u kome su učestvovali i srpski studenti sa pet fakulteta na tri univerziteta u Srbiji. Lansirana je Tech Engine platforma, u saradnji sa ICT Hub–om, kao „mesto“ kontakta sa startapima i stručnjacima u oblasti digitalizacije. Krajem 2021. godine na osnovu ponude partnerskih fakulteta u oblasti digitalizacije, usaglašeno je devet obuka koje će biti realizovane za zaposlene u NIS-u. Kompanija će u narednom periodu nastaviti saradnju sa fakultetima u ovoj oblasti i kroz organizaciju događaja, zajedničkih projekata i realizaciju obuka.

Značajna kontinuirana aktivnost programa je stipendiranje srpskih studenata sa ciljem obezbeđivanja budućih stručnjaka i ulaganja u dugoročni razvoj. NIS je do sada stipendirao oko 130 studenata, od kojih je blizu 60 već zaposleno u Kompaniji. U 2021. godini zaposleno je 6 srpskih stipendista sa ruskih univerziteta i dodeljeno 6 novih stipendija. Održana je i obavezna letnja praksa za stipendiste Kompanije. U 2021/2022. školskoj godini Kompanija će stipendirati ukupno 9 studenata na srpskim i ruskim fakultetima.

Kroz donacije nastavljena je kontinuirana podrška NIS olimpijadi iz ruskog jezika i takmičenjima u oblasti prirodnih nauka na kojima su srpski učenici ove godine osvojili ukupno 11 medalja. U 2021. godini opremljen je informatički kabinet u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu, što je od velikog značaja za takmičenja iz prirodnih nauka i onlajn nastavu, kao i kabinet za ruski jezik u Šabačkoj gimnaziji.

Uz podršku NIS-a početkom 2021. godine objavljen je Udžbenik ruskog jezika za odrasle „Ni puha ni pera!“, koji je proistekao iz zajedničke saradnje Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji, NIS-a i dugogodišnjih partnera kompanije: Filološkog fakulteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta i Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, moskovskog Instituta Puškin, kao i novosadskih gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ i „Laza Kostić“. U 2021. godini kompanija NIS i Centar Ruskog geografskog društva su promovisali udžbenik u brojnim obrazovnim, naučnim i kulturnim institucijama širom Srbije i regiona u kojima se izučava ruski jezik, u srpsko-ruskim kulturnim centrima, fakultetima i gimnazijama koji su učestvovali u izradi, na mnogim manifestacijama u Rusiji, kao i putem štampanih i digitalnih medija kroz različite sadržaje.