Mir, pravda i snažne institucije

NIS ilustracija Nebojša Cvetković

Autor ilustracije:

NIS
Nebojša Cvetković

Verujemo da naši potrošači zaslužuju samo najkvalitetnije proizvode, a da svi učesnici na tržištu imaju pravo na fer i ravnopravnu konkurenciju.

Aktivnosti državnih organa u Srbiji tokom 2020. godine prevashodno su bile usmerene na očuvanje zdravlja i minimiziranje zdravstvenih i ekonomskih posledica pandemije COVID-19 virusa. Fokus NIS-a je u ovom izazovnom periodu takođe bio na zaštiti zdravlja zaposlenih, kao i na obezbeđivanju nesmetanog snabdevanja tržišta derivatima i očuvanju energetske stabilnosti zemlje, uprkos značajno otežanim uslovima poslovanja.

NIS je u okviru poslovnih udruženja, a povodom izbijanja pandemije COVID-19, učestvovao u razmeni informacija i iskustva sa drugim kompanijama koje posluju u Srbiji. Međusobna saradnja se odvijala u cilju sveobuhvatnijeg sagledavanja aktuelnog stanja, sprovođenja mera za zaštitu zaposlenih i kupaca i prilagođavanja poslovanja uspostavljenim restrikcijama transporta u regionu i u Evropskoj uniji.

Pored usklađivanja sa brojnim izmenama propisa, uslovljenih učestalim promenama epidemiološke situacije, NIS je u drugoj polovini godine takođe doprineo unapređenju uslova poslovanja aktivno učestvujući u javnim raspravama za donošenje novih propisa. Konstruktivni doprinos Kompanije je pružen u javnim raspravama o Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Zakonu o žigovima, Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Posebna pažnja je posvećena donošenju novog Zakona o fiskalizaciji. Navedeni propis je obuhvatio savremene tokove iz oblasti digitalizacije plaćanja i na taj način otvorio mogućnost za dalji razvoj pružanja usluga potrošačima, poput beskontaktne kupovine derivata mobilnim aparatima uz elektronsko slanje fiskalnih isečaka kupcima i razvoj besposadnih stanica za snabdevanje gorivom. Implementacijom ovog propisa i daljom digitalizacijom očekuju se efikasnije kontrole državnih organa, smanjenje obima nelegalne trgovine u zemlji i smanjenje troškova same privrede.

NIS i u narednom periodu ostaje posvećen zaštiti zdravlja zaposlenih i korisnika naših usluga, posebno uzimajući u obzir nastavak pandemije i u 2021. godini. Pored toga, i dalje ćemo deliti naša znanja i ekspertizu i podržavati aktivnosti protiv nelegalne trgovine, sve u nameri neprekidnog unapređenja poslovnog ambijenta i kreiranja jednakih tržišnih uslova.

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE