Biznis vesti

Pančevačkim medijima predstavljen projekat razvoja solarnih panela u NIS-u

23.06.2023.

Pančevački novinari imali su priliku da se na Gazprom benzinskoj stanici „Dunav“ upoznaju sa dosadašnjim rezultatima u oblasti razvoja fotonaponskih elektrana na maloprodajnim objektima NIS-a, kao i sa daljim planovima kompanije kada je reč o ulaganjima u solarnu energiju. Na benzinskoj stanici novinarima su dobrodošlicu poželeli Bojana Radojević, direktorka Departmana za maloprodaju i Stefan Despotović, direktor Centra za odnose sa javnošću NIS-a. Rastislav Kragić i Željko Blitva, eksperti za energetiku u NIS-u, prisutne su upoznali sa osnovnim informacijama o projektu, njegovim ciljevima i benefitima, kao i sa inicijativama koje kompanija planira da relizuje u ovoj oblasti u budućnosti.

Foto: Zdravo Pančevo

Kompanija NIS do sada je instalirala solarne panele na 15 NIS Petrol i GAZPROM benzinskih stanica u Srbiji čime je nastavila uspešno da razvija svoju zelenu agendu. U projekat instalacije fotonaponskih elektrana u okviru svoje maloprodajne mreže, NIS je do sada uložio više od 40 miliona dinara, a procenjeno je da će sa dosadašnjom instalisanom snagom ukupna ušteda u nabavci električne energije iznositi oko 600 MWh na godišnjem nivou.

Električna energija proizvedena solarnim panelima se koristi za potrebe samih maloprodajnih objekata, dok se potencijalni viškovi šalju u distributivnu električnu mrežu, čime NIS dobija status kupca-proizvođača. Najnovijom investicijom NIS pokazuje da ostaje dosledan poštovanju principa održivog razvoja i ostvarivanja zelene agende koja podrazumeva ulaganje u obnovljive izvore energije u cilju smanjenja emisije ugljen dioksida i globalnog zagrevanja. Imajući to u vidu, jedan od najznačajnijih rezultata ovog poduhvata je i smanjenje emisije ugljen dioksida za više od 600 tona godišnje.

NIS je prva naftna kompanija u Srbiji koja je sprovela ugradnju solarnih panela na svojim benzinskim stanicama čime dodatno nastavlja da jača energetsku efikanost i pravi značajne korake u procese energetske tranzicije.

U narednoj fazi planirana je instalacija solarnih elektrana na još 30 objekata maloprodajne mreže NIS-a, kao i na druge objekte kompanije. Završetak ugradnje solarnih panela na još 30 maloprodajnih objekata NIS-a očekuje se sredinom 2024. godine čime će ukupna instalisana snaga solarnih panela na benzinskim stanicama dostići snagu od 1,6 MWp.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd