Biznis vesti

Potpisan Memorandum o saradnji Naučno-tehnološkog centra NIS-a i „Transnafte“

23.03.2023.

Predstavnici Naučno-tehnološkog centra NIS-a i Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima i transport nafte produktovodima “Transnafta“ potpisali su Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji.

U ime NTC-a sporazum je potpisao Leonid Stulov, direktor Naučno-tehnološkog centra, a u ime „Transnafte“ dr Bogdan Kuzmanović, v.d. direktora tog Društva.

Tokom potpisivanja Memoranduma zajednički je ocenjeno da NTC NIS-a može da pruži širok spektar usluga neophodnih za razvoj „Transnafte“ u poslovima izgradnje naftovoda i produktovoda, u kojima Departman za projektovanje infrastrukture NTC-a ima višedecenijsko iskustvo.

NTC je zavisno društvo NIS-a, sa oko 400 zaposlenih, čiji je osnovni zadatak naučno-tehnološko praćenje delatnosti kompanije i obezbeđenje inovacija u okviru podrške njenom poslovanju.

Pored stručnosti zaposlenih, opremljenost, profesionalnost i inovativnost su važni koraci koji omogućavaju ostvarenje cilja NTC-a, a to je snabdevanje znanjem i podacima kao glavnim inputom za dalji razvoj biznisa. Ove vrednosti obezbedile su kompaniji saradnju sa brojnim domaćim i međunarodnim obrazovnim institucijama, kao i sa prestižnim međunarodnim kompanijama kao što su „Schlumberger“, „Halliburton“, „Paradigm“.

U sastavu Naučno-tehnološkog centra takođe rade dve laboratorije: laboratorija Upstream, koja se bavi analizama jezgara, fluida i stena što čini osnovu za pouzdanu procenu rezervi nafte i gasa i laboratorija Downstream, koja pruža usluge ispitivanja kvaliteta tokom celog procesa proizvodnje nafte i rafinerijske prerade.

PRESS SLUŽBA

Milentija Popovića 1
11070 Beograd

Prijavite se za naš newsletter