Organizacija i struktura

Nabavka materijala, opreme i usluga u NIS-u je centralizovana i segmentirana na 3 dela prema planskoj vrednosti lota potencijalnih nabavki, rokovima isporuke i biznis prioritetima. Funkcija za nabavku objedinjuje potrebe na nivou Kompanije, određuje ciljne parametre i nadležnost za nabavke između tri spiska u skladu sa usvojenim kriterijumima. Na ovaj način najvažnije pozicije se ugovaraju centralizovano, dok se pozicije koje nose lokalnu, regionalnu specifiku, ugovaraju na nivou organizacionog dela inicijatora nabavke.

Nabavka materijala

 • NIS nabavku materijala posmatra kroz sledeće pravce:

  Nabavka opreme:
  – stacionarna i rotaciona
  – bušotinska
  – laboratorijska
  – elektroenergetska
  – IT i telekomunikaciona
  – merno regulaciona
  – građevinska
  – sigurnosna
  – kancelarijska
  – medicinska

  Nabavka hemije
  – hemikalije za vađenje i preradu nafte
  – hemikalije za bušotine
  – hemikalije za laboratoriju, vodu i energetiku
  – opasne i eksplozivne supstance
  – kiseline i baze i njihovi derivati
  – aditivi u rasutom stanju

  Nabavka delova za održavanje
  – rezervni delovi
  – mašinski potrošni materijali
  – alati, aparati i merni uređaji

  Nabavka cevi
  – cevi
  – metalurgija i proizv. od nemetala
  – cevni zatvarači
  – fitinzi i prirubnice

  Nabavka transportnih sredstva i radnih vozila

Nabavka usluga

 • NIS nabavku usluga posmatra kroz sledeće pravce:

  Naftno-servisne usluge:
  – Seizmika i interpretacija geoloških podataka
  – Istražno i razradno bušenje
  – Usluge intenzifikacije proizvodnje nafte i prirodnog gasa
  – Usluge tekućeg i kapitalnog remonta bušotina
  – Ostale usluge naftno – tehničkih servisa

  Usluge kapitalne izgradnje
  – Projekti razvoja nadzemne infrastrukture objekata proizvodnje nafte
  – Izgradnja i rekonstrukcija objekata prerade nafte
  – Izgradnja i rekonstrukcija benzinskih stanica
  – Ostale usluge KI

  Tekuće usluge
  – montaža i demontaža skela
  – usluge transporta
  – održavanja
  – zaštite cevovoda

  Administrativne i druge usluge
  – IT usluge održavanja
  – lizing radne snage
  – FTO
  – održavanje poslovnih centara

Otvoreni tenderi

Pogledajte naše aktuelne nabavke

SAZNAJ VIŠE

Kvalifikacije

Kvalifikujte se za učešće u nabavnim procedurama

SAZNAJ VIŠE

Često postavljana pitanja

Odgovori na najčešća pitanja o nabavkama

SAZNAJ VIŠE