Организација и структура

Набавка материјала, опреме и услуга у НИС-у је централизована и сегментирана на 3 дела према планској вредности лота потенцијалних набавки, роковима испоруке и бизнис приоритетима. Функција за набавку обједињује потребе на нивоу Компаније, одређује циљне параметре и надлежност за набавке између три списка у складу са усвојеним критеријумима. На овај начин најважније позиције се уговарају централизовано, док се позиције које носе локалну, регионалну специфику, уговарају на нивоу организационог дела иницијатора набавке.

Набавка материјала

 • НИС набавку материјала посматра кроз следеће правце:

  Набавка опреме:
  – стационарна и ротациона
  – бушотинска
  – лабораторијска
  – електроенергетска
  – ИТ и телекомуникациона
  – мерно регулациона
  – грађевинска
  – сигурносна
  – канцеларијска
  – медицинска

  Набавка хемије:
  – хемикалије за вађење и прераду нафте
  – хемикалије за бушотине
  – хемикалије за лабораторију, воду и енергетику
  – опасне и експлозивне супстанце
  – киселине и базе и њихови деривати
  – адитиви у расутом стању

  Набавка делова за одржавање:
  – резервни делови
  – машински потрошни материјали
  – алати, апарати и мерни уређаји

  Набавка цеви:
  – цеви
  – металургија и произв. од неметала
  – цевни затварачи
  – фитинзи и прирубнице

  Набавка транспортних средства и радних возила

Набавка услуга

 • НИС набавку услуга посматра кроз следеће правце:

  Нафтно-сервисне услуге:
  – Сеизмика и интерпретација геолошких података
  – Истражно и разрадно бушење
  – Услуге интензификације производње нафте и природног гаса
  – Услуге текућег и капиталног ремонта бушотина
  – Остале услуге нафтно – техничких сервиса

  Услуге капиталне изградње:
  – Пројекти развоја надземне инфраструктуре објеката производње нафте
  – Изградња и реконструкција објеката прераде нафте
  – Изградња и реконструкција бензинских станица
  – Остале услуге КИ

  Текуће услуге:
  – монтажа и демонтажа скела
  – услуге транспорта
  – одржавања
  – заштите цевовода

  Административне и друге услуге:
  – ИТ услуге одржавања
  – лизинг радне снаге
  – ФТО
  – одржавање пословних центара

Отворени тендери

Погледајте наше актуелне набавке

САЗНАЈ ВИШЕ

Квалификације

Квалификујте се за учешће у набавним процедурама

САЗНАЈ ВИШЕ

Често постављана питања

Одговори на најчешћа питања о набавкама

САЗНАЈ ВИШЕ