Мисија и визија

Мисија

Ми смо енергетска компанија која применом савремених технологија и иновативних решења континуирано дигитализује своје пословање и унапређује ефикасност, док одговорним односом и бригом о запосленима и заједници доприносимо развоју и стабилности.

Визија

Вођени принципима ефикасности и одговорности, покрећемо промене и стварамо енергију за стабилну, одрживу и бољу будућност.