Архива вести

Веза науке и привреде за јачу државу – Др Срђан Вербић, министар просвете

December 12, 2000

У којој мери је образовни систем једне државе битан за развој и просперитет нације? - Управо је образовање кључна компонента од које зависи развој државе. Овде пре свега мислим на квалитет образовања и на скуп знања којим владају свршени студенти и средњошколци, што је дефинитивно важан чинилац наше економије. Међутим, једнако велики значај има трансфер знања, и то оних знања и вештина које тек треба да омогуће неку будућу економију. Веза између науке и привреде – која у Србији још није довољно јака, нити препозната – кључна је за развој сваке државе. Шта је потребно променити у образовном систему Србије како бисмо стварали образоване и квалитетне стручне кадрове? - У нашем образовном систему нема ништа што је толико лоше да нас спречава да стварамо квалитетне и образоване кадрове. Међутим, уколико треба да издвојим једну ствар, рекао бих да је наш највећи проблем мањак мотивације, и то мотивације свих који су на директан или индиректан начин укључени у процес образовања. Др Срђан Вербић, министар просвете На скали од 1 до 10 по функционалној писмености, где бисте сврстали наше становништво? - Резултати ПИСА тестирања, које мери нешто друго – постигнуће ученика, односно њихово функционално знање – међу земљама чланицама OECD-а сврстава Србију на доњи део лествице. Али, када говоримо о функционалној писмености која подразумева знања и вештине које појединцу омогућавају да контролише свој живот и решава проблеме са којима се људи иначе сусрећу у породици, на послу и у друштву, немамо егзактне податке. Србија, наиме, до сада није учествовала у испитивању компетенција функционалне писмености старијих од 15 година. Међутим, сам податак да у овој земљи живи око 17 одсто грађана старијих од 15 година који нису завршили основну школу је забрињавајућ. То је заиста велика бројка и један од важних задатака ове земље је да се посвети управо том делу грађана и омогући им и мотивише их да стекну макар основно образовање. Сарађивали сте са ИС Петница. Колики је значај оваквих институција за развој и едукацију младих и шта ће држава учинити по питању подршке оваквом начину образовања? - Петница је јединствена организација у овом делу Европе која се на врло специфичан начин бави образовањем младих. Она се обраћа једном ужем кругу ученика, мотивисаних и заинтересованих да науче више, због чега за Петницу кажу да је расадник проактивних људи који ће сами себи смислити посао. То је и разлог што је она врло значајна за ову земљу, за њену науку, технолошки развој и економију, што држава свакако препознаје и подржава. НИС кроз програм „Енергија знања“ помаже младе и образовни систем у Србији. Како оцењујете овај програм и колико подршка привреде и компанија може да допринесе унапређењу образовног система у Србији? - Од када обављам функцију министра просвете, науке и технолошког развоја, много пута говорио сам о важности стварања чврстих веза између привреде и образовања и науке. Стипендије за талентоване ученике, додатна усавршавања, целоживотно учење и друге могућности које се нуде кроз програм “Енергија знања” изузетно су важне и пружају сјајне шансе за младе мотивисане људе.