Архива вести

Волонтерска еколошка акција у „Делиблатској пешчари“

December 12, 2000

У акцији под називом „Радни дан за природу“, учествовали су представници НИС-а, Покрајинског завода за заштиту природе, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, као и ЈП „Војводинашуме“ који управљају СРП „Делиблатска пешчара“. Уређењем локалитета Корн, око 40 учесника акције дало је допринос очувању највећег отвореног простора степских станишта у Делиблатској пешчари. Циљ акције у Делиблатској пешчари која представља јединствен природни феномен у Европи је очување и унапређење биодиверзитета, ревитилизација угрожених степских и пешчарских травнатих станишта и уређење највећег хранилишта за ретке и угрожене птице грабљивице у Србији. Уређењем локалитета Корн, око 40 учесника акције дало је допринос очувању највећег отвореног простора степских станишта у Делиблатској пешчари. Ово је друга по реду волонтерска еколошка акција у којој је НИС учествовао ове године. Наиме, 5. јуна, поводом Светског дана заштите животне средине очишћен је простор на извориштима три потока у Националном парку „Фрушка гора“. Ова акција реализована је у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе, Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине и ЈП «Национални парк Фрушка гора». Будући да је НИС компанија у којој су заштита животне средине један од приоритета и део стратегије ефикасног управљања компанијом, овим акцијама потврђена је и одговорност према околини у којој компанија ради. Ово је друга по реду волонтерска еколошка акција у којој је НИС учествовао ове године. Заштита животне средине представља окосницу пословања НИС-а и један од стубова политике одрживог развоја. НИС брине о заштити животне средине кроз различите пројекте усмерене на строго поштовање највиших еколошких стандарда, ефикасно и одговорно коришћење расположивих ресурса, повећање енергетске ефикасности и употребу обновљивих извора енергије.