Архива вести

„Гаспром њефт” почео бушење у Ираку

December 12, 2000

На ирачком налазишту Бадра, које разрађује „Гаспром њефт”, 24. новембра почело је бушење прве пробне бушотине. Дубина бушотине достићи ће 4,9 хиљада метара, а завршетак бушења планиран је у априлу 2012. године. Пре почетка бушења на налазишту су обављена сеизмичка 3D-истраживања, као и обрада и интерпретација добијених података. На основу резултата сеизмичких радова прецизирана је геолошка грађа налазишта, направљене структурне карте главних продуктивних слојева. На основу резултата бушења пробних бушотина биће направљена најрационалнија схема разраде налазишта. Трогодишњи уговор за отварање 11 бушотина закључен је у јулу 2011. године с компанијом Schlumberger. На налазишту ће истовремено радити три уређаја за бушење. До краја 2011. године на Бадри ће почети бушење друге пробне бушотине, а у јануару 2012. – разконзервација и испитивање раније отворене истражне бушотине Бд 1. После завршетка истраживања, пробне бушотине прећи ће у класу експлоатационих. У јуну 2012. планира се почетак бушења дубље истражне бушотине (6,2 хиљада метара) за проучавање нижих слојева Бадре. У овом тренутку спроводи се тендер за испитивања и припрему бушотина за увођење у експлоатацију. «Резултати отварања првих бушотина омогућиће да се стекне бољи увид о геолошкој грађи налазишта, да се припреми дефинитивни план разраде и пређе на комерцијалну производњу нафте у обиму од најмање 15 хиљада барела на дан у августу 2013. Сви радови у вези с пројектом одвијају се у складу с динамиком која је предвиђена Споразумом о разради Бадре», - истакао је први заменик генералног директора "Гаспром њефта" Вадим Јаковљев. Информација Налазиште Бадра смештено је у провинцији Васит на истоку Ирака. По прелиминарним проценама геолошке резерве Бадре износе 3 милијарде барела нафте. Угоров с владом Ирака о разради налазишта потписан је у јануару 2010. године после тендера спроведеног у децембру 2009. године, на коме је победио конзорцијум у саставу ОАО "Гаспром њефт", Kogas (Кореја), Petronas (Малезија), ТРАО (Турска). Удео "Гаспром њефта" у пројекту износи 30%, Kogas - 22,5%, Petronas - 15%, ТРАО - 7,5%. Удео ирачке владе, коју у пројекту заступа ирачка Геолошко-истраживачка компанија (Oil Exploration Company, OEC) је 25%. «Гаспром њефт» је оператор пројекта. Пројекат разраде налазишта Бадра планиран је на 20 година с могућим продужетком на 5 година. Планирани обим улагања капитала износи око 2 милијарде долара. У складу с условима уговора, инвеститорима ће бити надокнађени трошкови и исплаћена компензација у износу од 5,5 долара за барел произведеног нафтног еквивалента. Почетак производње на налазишту планирано је за 2013. годину, а 2017. године обим производње требало би да достигне 170 хиљада барела нафте на дан (око 8,5 милиона тона годишње) и остаће на том нивоу током 7 година. На налазишту је предвиђено отварање 17 експлоатационих и 5 утисна бушотина.