Архива вести

Завршна година реализације ЕУ пројекта „Mirecol“

December 12, 2000

Почетком марта, ЕУ пројекат „MIRECOL“ (Mitigation and remediation of CO2 leakage) ушао је у трећу, завршну годину реализације. У склопу ширег европског конзорцијума састављеног од европских истраживачких институција из Холандије, Велике Британије, Француске, Норвешке и Немачке и реномираних нафтно-гасних компанија (Shell, Statoil, Weatherford - PRORES AS), у реализацији пројекта од самог почетка учествују колеге из НИС-а и Научно-технолошког центра (НТЦ), а у складу са динамиком пројектних активности, ускоро ће се пројектном тиму прикључити и колеге из „Нафтагас-Нафтних сервиса“.

Према досадашњим сазнањима, искуство које је НИС имао приликом контроле нежељене миграције CO2 на гасном пољу „Бечеј“ је јединствено у свету, самим тим је драгоцено не само за резултате ЕУ пројекта MIRECOL, већ и за ширу европску и светску стручну јавност
Међународна размена искустава Током прве две године пројекта, колеге из НТЦ-а имале су прилику да размене искуства у вези са заустављањем неконтролисаног претакања CO2 у геолошким лежиштима са бројним европским истраживачима. Једна од прилика на којој је представљено јединствено искуство НИС-а у заустављању неконтролисане миграције CO2 на гасном пољу „Бечеј“ европском стручном аудиторијуму, била је  конференција у Трондхајму, у Норвешкој, на тему „хватања“, транспорта и складиштења угљен-диоксида (The 8th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage). На конференцији у Норвешкој је презентован заједнички научни рад наших колега из НТЦ-а и колега из холандске научно-истраживачке установе TNO (лидер ЕУ пројекта „MIRECOL“) на тему „First field example of remediation of unwanted migration from a natural CO2 reservoir: the Bečej field, Serbia“ („Први пример заустављања неконтролисане миграције из природног CO2 резервоара: гасно поље „Бечеј“, Србија“). Након презентовања на конференцији у Трондхајму, научни рад колега из НТЦ-а објављен је у фебруарском броју европског стручног часописа у области енергетике „Energy Procedia“ (чланак чији су коаутори наше колеге доступан је на компанијском порталу). Према досадашњим сазнањима, искуство које је НИС имао приликом контроле нежељене миграције CO2 на гасном пољу „Бечеј“ је јединствено у свету, самим тим је драгоцено не само за резултате ЕУ пројекта MIRECOL, већ и за ширу европску и светску стручну јавност. На конференцији у Трондхајму је презентован статички модел „Бечеј“ поља, који су стручњаци из НТЦ-а израдили за потребе пројекта MIRECOL, а који је показао да су примењене мере ремедијације из 2007. године на пољу „Бечеј“ биле успешне. Искуство санације претакања CO2 на гасном пољу „Бечеј“, са којим се НИС успешно изборио, било је презентовано заједно са још два стручна рада о досадашњим резултатима пројекта MIRECOL, пред најстручнијим аудиторијумом на тему CCS (carbon capture and storage) у Европи. Потврда стручност НТЦ-а Тема „хватања“, транспорта и складиштења угљен-диоксида је веома актуелна међу научном заједницом у Европи, о чему сведочи све већи број конкурса у оквиру програма и фондова Европске уније за финансирање пројеката који треба да предложе и развију нове софистициране и напредне технологије за решавање растућег проблема са емисијом CO2. У том светлу, чињеница да је рад стручњака НТЦ-а одабран за учешће на водећој европској конференцији са овом темом потврђује позитиван допринос и квалитет досадашњег рада стручњака из наше компаније на пројекту, што ће утицати на добру позиционираност НИС-а и НТЦ-а на европској мапи компанија које учествују у креирању нових знања у једној од најзначајнијих истраживачких области, а имаће ефекат и на трансфер знања и технологија и подизање професионалног нивоа запослених НИС-а и „НТЦ НИС Нафтагаса“. Пројекат MIRECOL се финансира бесповратним средствима Европске уније из програма FP7 (Seventh Framework Programme), главног инструмента за спровођење научно-истраживачке политике ЕУ у периоду 2007-2013. године. Носилац пројекта у НИС-у је Блок „Енергетика“, а пројекат се реализује у сарадњи са НТЦ-ом, „Нафтагас-Нафтним сервисима“ и Блоком „Истраживање и производња“, уз свакодневну подршку Функције за спољне везе и односе са државним органима, која обезбеђује учешће наше компаније у пројектима Европске уније. Игор Кораћ, заменик директора Блока Енергетика: - Учешће НИС у пројекту „MIRECOL“ има вишеструко значење. На првом месту је стицање нових знања и оперативних начина реаговања у случају претакања CO2 у лежиштима и бушотинама. Тешка искуства на лежишту  CО2 у Бечеју и деценијско претакање гаса сврстало је НИС међу светски познате оператере у раду са CО2, али и на решавању овог проблема. Санација претакања која је урађена 2007. године је јединствен случај у свету. И оно што је најважније, успешно је изведена. То је нашој компанији дало огроман ауторитет приликом уласка у Пројекат са Европском унијом и осталим партнерима на пројекту. Нова сазнања, нове технике и технологије радом на овом пројекту обезбедиће НИС-у могућност правовременог и ефикасног деловања у случају новог претакања где год је ЦО2 доминантан гас у експлоатацији, а таквих лежишта ми имамо.“ Душан Карас, пројектни менаџер за NIRR: - У оквиру пројекта МIRECОL анализирају се најбољи примери из нафтно-гасне индустријe за санацију претакања у бушотинама и нови материјали и технологије за санацију претакања у бушотинама. Поред позитивног утицаја на имиџ НИС-а, значајна корист која се остварује учешћем на пројекту представља могућност позиционирања НИС-а на европској мапи компанија које учествују у дизајнирању и развоју нових технологија и креирању нових знања о најновијим технолошким достигнућима у једној од најзначајнијих истраживачких области, као и трансфер знања и технологија и подизање професионалног нивоа запослених НИС-а и НТЦ НИС Нафтагас. Текст је објављен у бр.65 Корпоративног часописа "Мој НИС"