Архива вести

Интензивне припреме НИС–а за преговоре о приступању Србије ЕУ

December 12, 2000

Двадесет првог јануара ове године, Република Србије започела је преговоре о приступању са Европском унијом. Тог дана, у Бриселу је одржана прва међувладина конференција Србије и ЕУ, чиме је означен почетак нове фазе дугог и компликованог процеса чији је крајњи циљ потпуно усаглашавање са правним, економским и друштвеним системом ЕУ и улазак у пуноправно чланство. Први део тог процеса одвија се кроз такозвани скрининг, односно аналитички преглед законодавства, који обухвата експланаторни скрининг, у ком Европска комисија представницима државе кандидата представља правне тековине ЕУ у одређеном поглављу, као и билатерални скрининг у ком држава кандидат Европској комисији представља своје законодавство, односно ниво усаглашености домаћег правног поретка са правним тековинама ЕУ. Овај изузетно сложен процес у процедуралном и организационом смислу, требало би да буде завршен до априла 2015. године. НИС је од самог почетка преговора привржен поступку приступања Републике Србије Европској унији и исказује спремност да активно учествује и помогне напоре државе у овом процесу, уз истовремену одбрану своје позиције у питањима од важности за пословање Компаније. Ове активности одвијају се кроз свакодневни рад Канцеларије за сарадњу са институцијама Европске уније на праћењу како преговора, тако и праваца измене и надоградње самог законодавства ЕУ, у делу који је од значаја за пословање наше компаније. У том контексту, Канцеларија за сарадњу са институцијама ЕУ при кабинету Генералног директора одржава редовне контакте са стручњацима из надлежних министарстава, Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије, Привредном комором Србије, као и са представницима Европске комисије, Европског парламента и другим релевантним субјектима ради правовременог информисања, промоције и заштите наших интереса. Аналитички део посла који за циљ има израду детаљне анализе утицаја примене прописа ЕУ на пословање Компаније и израду образложених позиција НИС-а у том погледу, одвија се кроз рад Сталне радне групе за анализу прописа ЕУ основану при Одбору за прописе, а којом руководи Канцеларија за сарадњу са институцијама ЕУ. Обезбеђено је и присуство представника Компаније на експертском нивоу у преговарачким групама Министарства рударства и енергетике и Министарства пољопривреде и заштите животне средине, имајући у виду да прописи из енергетике и заштите животне средине имају потенцијално највећи утицај на нашу компанију. Од свог оснивања, Стална радна група спровела је детаљну анализу прописа везаних за поглавље 15 (енергетика) и усвојила Извештај са анализом ризика и могућности за НИС, а које произилазе из потпуне имплементације прописа ЕУ. На основу истог, је урађена квантификација ризика у погледу евентуалног губитка или ограничавања права на истраживање и експлоатацију након 2020. године, док је у току израда квантификације везане за идентификоване ризике у погледу обавезних резерви нафте и деривата нафте. Поглавље 27 (заштита животне средине) намеће обавезу спровођења великог броја реформи и значајна финансијска улагања како би се достигли захтеви ЕУ у овој области и представљаће један од највећих изазова за државу у процесу преговора, па тако и за нашу компанију. Из тих разлога, Канцеларија за сарадњу са ЕУ ангажовала је консултанте из еминентних консултантских кућа, Хјум Брофи и Џонс Деј који су из више од 500 прописа из области заштите животне средине дефинисали листу релевантних прописа за НИС и урадили прелиминарне анализе. Листа прописа достављена од стране консултаната представља основу за даљи рад Сталне радне групе која би први извештај требало да достави пре билатералног скрининга, средином новембра. Након билатералног скрининга приступити ће се детаљним квантификацијама, како би Компанија била потпуно спремна да аргументовано утиче на формирање и одбрану преговарачке позиције Републике Србије.