Архива вести

Интервју генералног директора НИС-а за Билтен Националног нафтног комитета Србије

December 12, 2000

БИЛТЕН ННКС: Колика је улога НИС-а у обезбеђењу енергетске стабилности Србије? Kирил Кравченко: НИС остаје стожер енергетске стабилности земље, а таква тврдња има потврду како у стратешким плaновима компаније, тако и у резултатима пословања, и наравно у чињеници да је у току трансформација НИС-а из нафтно-гасне у енергетску компанију. У протекле три године НИС је направио значајне кораке у правцу обезбеђења енергетске стабилности земље. Прошле године оформљен је нови Блок Енергетика, који у складу са глобалним тенденцијама и принципима одрживог развоја, као и дугорочне енергетске стабилности, пружа компанији нову перспективу развоја. У складу са тим, један од приоритетних инвестиционих праваца у НИС-у у 2012. години ће постати управо енергетика. У развој енергетске области, која укључује гасну и алтернативну енергетику, пројекте за искоришћење био-горива и енергије ветра, као и термалних вода, НИС ће током ове године заједно са својим стратешким партнерима инвестирати најмање 35 милиона евра. Кирил Кравченко, генерални директор НИС а.д. БИЛТЕН ННКС: На којим пројектима компанија заснива стратегију у сектору производње нафте и гаса? Кирил Кравченко: Пословне активности НИС-а темељ су за обезбеђење енергетске стабилности Србије. Посебну пажњу НИС поклања на обезбеђењу стратешких резерви нафте и гаса. Осим Панонског басена, НИС је већ усмерио истраживања ка новим потенцијалним локацијама јужно од Саве и Дунава, а обезбеђење енергетске сигурности планира се и реализацијом пројеката истраживања и производње нафте и гаса у региону - у Републици Српској, Мађарској и Румунији. Према Стратегији развоја, до 2020. године, НИС планира обим производње у висини од 5 милиона тона нафте и обезбеђење резерви које покривају 10 година текуће производње. БИЛТЕН ННКС: Када се на домаћем тржишти могу очекивати НИС-ова горива евро-квалитета? Кирил Кравченко: Стабилности снабдевања земље горивом европском квалитета допринеће модернизација прерађивачких капацитета и ове године пуштање у рад једне од највећих инвестиције у Србији: постројења за хидрокрекинг и хидрообраду у Рафинерији нафте Панчево. У целини, у протекле три године, НИС је у развој свог пословања уложио 1,5 милијарди евра, и исто толико планира да инвестира у следеће три године. Циљ менаџмента компаније је да НИС постане моћна, регионална енергетска компанија. БИЛТЕН ННКС: У којој мери геополитичка збивања утичу на стратегију корпоративне политике, имајући у виду непредвидивост њихових последица? Кирил Кравченко: Компанија је свесна економске кризе и сложене ситуације коју она намеће, као и улоге коју НИС има у националној економији. Нема сумње да ће успешно пословање и повећана ефикасност НИС-а допринети и бољим енергетским и економским приликама у земљи. Осим што је највећи буџетски давалац, НИС је сада један од највећих инвеститора у Србији, а спреман је и даље да улаже у будући развој пословања, о чему најбоље сведочи чињеница да ће обим инвестиција и у следеће три године бити 1,5 милијарди евра – по 500 милиона евра годишње. Захваљујући реализацији пословне стратегије, НИС намерава да до 2020. године постане достојан представник Србије на међународној привредној сцени, утицајан играч, не само на тржишту Балкана, већ и на тржишту целе Европе. НИС је прва српска компанија која је отворила своје представништво у Бриселу, желећи да тако помогне евроинтеграцијама Србије, утиче на енергетску политику паметног и одрживог развоја, и обезбеди конструктиван дијалог са европским институцијама који ће ојачати сарадњу и поверење, између осталог и у нестабилним околностима савременог света. НИС редовно анализира геополитичке околности и своје стратешке пословне активности прилагођава тим збивањима не нарушавајући при том ни своју ефикасност ни потребе тржишта, и налазећи равнотежу између потреба Компаније и друштва у целини.