Архива вести

Исплата дивиденди акционарима НИС-а

December 12, 2000

НИС ће исплатити својим акционарима дивиденду за 2012. годину у уторак, 20. августа. Укупна сума за исплату дивиденди износи 12,36 милијарди динара. Бруто износ по акцији је 75,83 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као власници акција на Дан акционара V редовне седнице Скупштине акционара који је био 8. јуна 2013. године. Акционарима који су као грађани добили по пет акција НИС-а, око 2,4 милиона мањинских акционара, 20. августа ће бити уплаћена припадајућа дивиденда на новчане рачуне у Банци Поштанска штедионица. Истовремено, НИС ће уплатити порез на приходе од капитала који за домаћа физичка лица износи 15 одсто. Датум исплате дивиденди акционарима НИС-а у складу је са одлуком генералног директора Компаније. Овој одлуци претходила је одлука Скупштине акционара да се за исплату дивиденди издвоји 25 одсто добити остварене у 2012. години, уместо 15 одсто, колико износи минимум предвиђен Политиком дивиденди Компаније. Износ од преко 12 милијарди динара је највећи износ који је нека компанија, листирана на Београдској берзи, исплатила на име дивиденде.