Архива вести

Како једна компанија може да промени квалитет ваздуха, живота и животне средине?

December 12, 2000

Од огромне је важности не само смањити емисије угљен-диоксида већ и предузимати радње против других загађујућих материја које штете животној средини, угрожавају јавно здравље и погоршавају квалитет ваздуха. Одговорност је свих компанија, почев од највећих, да се укључе у ову борбу, а сектор енергетике и нафте и гаса има посебну улогу и то тако што ће предузимати конкретне мере и улагати у одрживост. Растућа забринутост за јавно здравље и загађење Европска унија предузела је неколико иницијатива за борбу против загађења ваздуха, и то доношењем директива о квалитету спољног ваздуха и чистијем ваздуху, средњим постројењима за сагоревање или индустријским емисијама. Све оне имају за циљ чистији ваздух за Европу и њене грађане. Према захтевима ових прописа ЕУ, али и као одговор на веома забрињавајуће нивое прашкастих материја и других штетних загађујућих материја широм европских градова, креатори политике одлучили су да усвоје ове захтевне мере не би ли заштитили јавно здравље и животну средину. На пример, Париз, Лондон и Брисел објавили су ове године да уводе „зоне са чистим ваздухом“ и „зоне са ниским емисијама“ како би драстично ограничили загађење из свих извора. Стратешка улога индустрије Без обзира на ове напоре, од кључне је важности увидети да немају само владе и јавна тела одговорност да делају: и индустрија мора да пошаље јасан сигнал. Очување доброг квалитета ваздуха и заштита животне средине нису процес који иде од врха надоле, већ процес који треба дефинисати на сваком нивоу ланца. Премда већ постоји много правила и прописа који утврђују индустријске процесе и ограничавају загађење тако што му одређују цену, морају се уложити додатни напори и то већ могу да постигну компаније које су мотивисане да праве промене на свом нивоу и да буду узор за друге у истом сектору и региону. С тим циљем, Дозвола о интегрисаном спречавању и контроли загађења (енгл. IPPC), коју издаје Европска комисија, подстиче компаније и сертификује индустријске инсталације које раде под одређеним правилима. Да би се добила таква дозвола, нису довољни мали напори; инсталације које подносе захтев за ту дозволу морају да испуњавају захтеве у погледу енергетске ефикасности, одлагања отпада, емисија загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште и спречавања несрећа, између осталог, пре него што им захтев буде одобрен. Сагледавање ширег контекста… Септембра 2017. године, наша рафинерија у Панчеву, у коју смо уложили 3 милиона евра, добила је такву IPPC дозволу, прву коју је добило неко енергетско постројење у Србији, чиме је потврђено да производни процес у рафинерији испуњава највише домаће и стандарде ЕУ у области заштите животне средине. Ово постројење примењује такозване најбоље доступне технике (енгл. BAT), дефинисане ради спровођења прописа ЕУ и узима у обзир јединствено окружење у коме рафинерија ради с бројних аспеката, укључујући друштвене, радне или природне димензије. Уистину, наша рафинерија нафте у Панчеву не само да испуњава све ове стандарде, већ и сагледава шири контекст и подстиче модерна решења као што је уградња сепаратора за прераду зауљене атмосферске воде, завршетак реконструкције и модернизација пристаништа као и рад на новим концептима трајног одлагања отпада или унапређења техника реаговања на акциденте. Осим тога, определили смо се за системски приступ управљању енергијом кроз примену система међународног стандарда ИСО 50.001, који је познат као поуздана референтна вредност у енергетском сектору. Најзад, управо зато што на заштиту животне средине гледамо као на питање срца и питање од највеће важности, НИС је уложио више од 6,7 милиона евра у пројекте заштите животне средине и очувања ресурса у последње две године. и улагање додатног напора да би се направио значајан помак Брижљиво чувамо своју посвећеност еколошким стандардима и сталном унапређењу одрживог пословања из године у годину. Ова посвећеност је оно што нас покреће да уложимо додатни напор и да остваримо више него што налажу обавезе које захтевају ЕУ и органи власти. Заштиту животне средине и бољи квалитет живота поставили смо високо на листи својих приоритета. Конкретни пројекти којима се делотворно смањују емисије азотних оксида и сумпорних оксида представљају начин да све компаније, а посебно оне из сектора енергетике, нафте и гаса, направе значајан помак кад су у питању квалитет ваздуха и добробит грађана. Засад, НИС је једна од свега неколицине компанија у југоисточној Европи која је уложила тај додатни напор инвестирајући у одрживи развој, унапређујући заштиту животне средине и квалитет живота не само људи који раде за нас, већ и грађана који живе тамо где послујемо. Бити друштвено агилан и чинити боље услове живота и здравља могућим изискује нешто труда и значајну количину инвестиција на дуге стазе. Драго нам је што смо пионир у тој области и надамо се да ће се више компанија посветити томе да уложи тај додатни напор.