Архива вести

Кирил Кравченко за Билтен ННКС: Успешни упркос кризи

December 12, 2000

Интервју генералног директора НИС-а Кирила Кравченка  за билтен Националног нафтног комитета Србије.          Имате дугогодишње искуство на руководећим положајима у нафтно-гасном бизнису. Какви се трендови могу очекивати – даљи пад или раст цена нафте на светском тржишту?   - У сложеним макроекономским околностима и при садашњим геополитичким кретањима, врло је незахвално давати било какве прогнозе. Ипак, мислим да је постепени опоравак цена нафте, уз повремена колебања, доста реалан сценарио у који, у овом тренутку, верује и већина аналитичара. У прилог томе иде неколико фактора. Прво, компаније које су највећи светски произвођачи нафте немају много ни могућности ни интереса да у овим околностима наставе да повећавају производњу, дакле требало би да се успоставља баланс између понуде и потражње. Друго, водећи произвођачи нису у могућности да улажу велика средства у истраживања нових нафтних поља. Треће, раст потражње за нафтом у свету је повезан са глобалним економским растом, а последњих месеци прогнозе тог раста додатно су снижене. Тако би светски економски раст требало да остане на досадашњем нивоу или се благо повећа у наредној години. Истовремено, очекује се да ће у текућој години глобална потражња за нафтом бити већа. Све то би требало да доведе до прогнозираног постепеног опоравка цена нафте. Али, треба имати у виду да то неће бити лак и брз процес и да ће бити колебања на тржишту, као и да су могућа одређена геополитичка кретања и промене у енергетском сектору који могу да обликују цену нафте мимо очекивања. Како је НИС пословао у условима кризе на светском тржишту у 2015. години? - Најважније је да је НИС у 2015. успео да очува профитабилност упркос изузетно сложеним условима пословања. Остварили смо нето добит од 14,6 милијарди динара, док је показатељ EBITDA износио 46,5 милијарди динара. То је остварено и уз негативни утицај курсних разлика од 8,1 милијарду динара. Два су рецепта захваљујући којима смо остали успешна компанија и у време кризе. Најпре, константно повећавамо оперативну ефикасности у свим правцима пословања. Ефекат мера оперативне ефикасности и на EBITDA и на новчани ток у прошлој години је био 13,3 милијарде динара. Осим тога, настављамо да развијамо нашу компанију како бисмо остали конкурентни тако да смо у 2015. години уложили 30,3 милијарде динара. Поређења ради, реч је о износу двоструко већем од нето добити компаније. Услед мера штедње бројне компаније смањиле су инвестиције, док је НИС у развој компаније уложио двоструко више од нето добити компаније за 2015. годину.  Да ли се очекује наставак таквог тренда и у наредној години и на који начин је НИС штедео у условима кризе? - НИС не одустаје од кључних инвестиција ни у овим тешким временима у којима су се нашле нафтне компаније. Пре свега ћемо улагати у повећање нафтно-гасних резерви и дубоку прераду. Поред тога, приоритети ће бити ширење у области електро енергетике и модернизација малопродајне мреже. Дакле, од тога не планирамо да одустанемо ни поред чињенице да нас очекује још једна тешка пословна година. Када је реч о штедњи, спроведен програм за повећање оперативне ефикасности је донео значајне резултате. Такође, било је промена и на осталим нивоима. На пример, у рафинерији у Панчеву је увећан ниво премијалних производа и било је улагања у различите делове тог постројења. Новина је било и у промету где је, на пример, уведено ново брендирано стооктанско гориво G drive. Поред тога, измењен је и начин мотивације за запослене јер је увећан ниво флексибилне зараде у односу на загарантована примања, наравно узимајући у обзир резултате. Такође, смањени су и бенефити за менаџере, али и број запослених из иностранства у корист домаћих стручњака. Умањени су и трошкови који се тичу сарадње са партнерима. На крају, велику улогу у уштедама имали су и сами запослени у НИС-у који су у протеклој години изнели више од 800 предлога за повећање унутрашње ефикасности. Наравно, свесни смо да ће услови пословања и у 2016. години остати веома комплексни, због чега остајемо и даље фокусирани на спровођењу програма оперативне ефикасности како би НИС остао успешна компанија. Важно је напоменути да доста улажемо у развој HSE-a, тј. бригу о здрављу људи, безбедности и заштити животне средине. Искуство је показало да константно унапређивање на овом пољу је синоним за успешно пословање. Показатељи HSE-a и резултати пословања су тесно повезани. Примена строгих процедура и свесна имплементација овог система доводи до унапређења практично свих области пословања, до раста како финансијских, тако и производних показатеља. Једино је производња без губитака -  успешна производња.