Архива вести

Компанија «Гаспром њефт» је испунила инвестиционе обавезе из уговора о купопродаји 51% акција НИС-a

December 12, 2000

У априлу 2012. године компанија «Гаспромњефт» је реализовала последњу инвестициону траншу у оквиру обавеза, утврђених уговором о купопродаји 51% акција НИС. На тај начин, компанија је испунила услове споразума с Владом Републике Србије два месеца пре рока, наведеног у документу. Укупна инвестициона улагања компаније «Гаспромњефт» у модернизацију и реконструкцију рафинеријског комплекса компаније НИС и побољшање еколошке безбедности производних процеса Компаније од 2009. године достигла су износ предвиђен купопродајним уговором - 500 милиона евра. Модернизација производног комплекса је основни услов да компанија НИС заузме стратешки важну позицију лидера на регионалном балканском тржишту нафтних деривата. Кључни елемент програма модернизације представља изградња комплекса за лаки хидрокрекинг и хидрообраду у Рафинерији нафте Панчево. Нови комплекс ће променити квалитативне параметре производње: дубина прераде повећаће се до 84 одсто, а удео белих деривата са квалитативним карактеристикама – до 76 одсто. Повећаће се и еколошка безбедност производње. Емисија штетних материја у атмосферу, укључујући смањење емисију чврстих материја биће смањена до нивоа у складу са захтевима Европске Уније. Након реализације пројекта модернизације обим прераде у Рафинерији повећаће се до максималног капацитета од 4,8 милиона тона годишње, што ће бити довољно за потпуно задовољење потреба српског тржишта нафтних деривата и извоз у земље балканског региона. Пуштање у рад комплекса за хидрокрекинг и хидрообраду ће компанији НИС омогућити потпуни прелазак на производњу бензина и еуро дизела са садржајем сумпора до 10 ppm, што у потпуности одговара еколошким захтевима Европске Уније. По постизању пројектованог капацитета постројења, обим производње бензина ће износити око 640 хиљада тона годишње. Осим тога, обим производње еуро-дизела повећаће се 6,5 пута – до 1,5 милион тона годишње. Пројекат модернизације комплекса за прераду компаније НИС, поред комплекса за хидрокрекинг/хидрообраду (MHC/DHT), предвиђа и изградњу у оквиру производног простора у Панчеву постројења за производњу водоника, постројења за регенерацију сумпорне киселине, резервоарског парка за складиштење течних гасова, реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката рафинерије, реконструкцију постројења за каталитички крекинг (FCC) и пристаништа за отпрему робе. Изградња комплекса за хидрокрекинг/хидрообраду у Рафинерији нафте Панчево биће завршена у трећем кварталу, пуштање комплекса у рад је планирано за новембар 2012. године. Председник Управног одбора НИС-а, први заменик генералног директора «Гаспром њеефта» Вадим Јаковљев је изјавио: «Чињеница да је Гаспромњефт испунио своје инвестиционе обавезе пре рока предвиђеног купопродајним уговором, још један је доказ да је Влада Републике Србије у 2009. години добила поузданог партнера за развој нафтне и гасне привреде. Модернизација рафинеријског комплекса НИС-а данас је ушла у финалну фазу – завршава се изградња последњих објеката, започето је испитивање инфраструктурних мрежа и опреме. При томе, завршетак инвестиционог циклуса не означава завршетка процеса модернизације Рафинерије Панчево – НИС разрађује стратегију даљег развоја Рафинерије и њених производних капацитета».