Архива вести

„Недељa безбедности у саобраћају“ у организацији НИС-а и Агенције за безбедност саобраћаја

December 12, 2000

Предавање о безбедности у саобраћају Представници НИС-а, Агенције за безбедност саобраћаја и Универзитета у Новом Саду присутнима су говорили о значају ове важне теме и пренели искуства из праксе. Улрих Пебал, директор Функције за HSE НИС-а, представио је позитивну праксу компаније у поштовању правила из домена безбедности у саобраћају, док је Милан Божовић, вршилац дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја, скренуо пажњу на важност сарадње Агенције са привредним субјектима. Улрих Пебал, директор Функције за ХСЕ „Недеља безбедности у саобраћају“ одржава се у пословном центру НИС-а у Новом Саду од 14. до 18. септембра. Организована су тематска предавања о безбедности у саобраћају са акцентом на децу, старе и особе са инвалидитетом, као и на значај везивања сигурносних појасева у возилима. У току трајања акције, свим посетиоцима су доступни тренажери за показне вежбе и симулатори постављени на платоу Пословног центра НИС-а. Тренажер за показне вежбе на платоу Пословног центра НИС-а Финални догађај ће бити традиционално такмичење професионалних возача НИС-а, „Возачки изазов 4“ на НИС-овом полигону у Зрењанину и одржаће се 19. септембра. Циљ ове акције је подизање нивоа безбедности у саобраћају кроз превенцију, едукацију и развој саобраћајне културе.