Архива вести

Независни ревизор PWC потврдио тачност финансијских резултата НИС-а за 2011.

December 12, 2000

Независни ревизор PricewaterhouseCoopers (PWC) издао је чисто, неквалификовано ревизорско мишљење, којим потврђује тачност и објективност билансних позиција у финансијским извештајима за 2011. годину  и остварену нето добит у износу од 40,6 милијарди динара. Како jе било саопштено 10 фебруара укупан обим капиталних улагања НИСа у 2011. години износио је 34,4 милијарде динара, што је за 75 одсто више од обима инвестиционог програма 2010. године. У оквиру инвестиционог програма 2011. године из сопствених средстава НИС је уложио 13,9 милијарди динара, остало је програм модернизације који финансира већински власних ОАД «Гаспром њефт». купна задуженост према банкама (дуг према банкама и акредитиви) компаније на крају 2011. године износио је 458 милиона долара, што је за 186 милиона долара мање од нивоа с краја 2010. године.  НИС је успео да у изузетно кратком року сумира остварене резултате и објави финансијске податке за 2011. годину, и то је пре свега, резултат политике транспарентног извештавања, као и примена најбоље међународоне праксе у имплементацији корпоративног управљања.   Објављени ревидирани појединачни финансијски извештаји још увек нису усвојени од стране Скупштине акционара Друштва. Ревидирани финансисјки извештаји, као и извештај независног ревизора објављени су на интернет презентацији НИС-а (nis.eu).