Архива вести

НИС гарант сигурности снабдевања нафтним дериватима

December 12, 2000

У складу са тиме, представници НИС-а су истакли да је ситуација на тржишту стабилна и да се у наредном периоду не очекују озбиљније осцилације цена нафтних деривата, уколико не буде већих промена макроекономских фактора. Пре свега, то се односи на цену сирове нафте на светском тржишту и промене курса долара, имајући у виду да више од две трећине сирове нафте НИС купује у иностранству. Закључено је да НИС, као кључни актер на тржишту нафтних деривата у Србији, гарантује потпуну сигурност снадбевања горивом и да ће компанија и у наредном периоду, захваљујући повећању ефикасности свог пословања, настојати да својим потрошачима понуди конкурентне цене својих производа, као и да оне не буду изнад просечних у региону. Такође, на састанку је договорено и да тимови Министарства рударства и енергетике и компаније НИС у наредном периоду заједнички активно прате ситуацију на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.