Архива вести

НИС и Техничка школа Зрењанин потписали Меморандум о сарадњи

December 12, 2000

Меморандум о сарадњи и Уговор о стручном оспосособљавању запослених између НИС-а и Техничке школе Зрењанин данас су у Градској кући потписали Дмитриј Фоменко, заменик генералног директора НИС-а и Милинко Бабић, директор Техничке школе у Зрењанину. Свечаном догађају у Градској кући у Зрењанину испред НИС-а присуствовали су Ришат Исламов, директор Блока истраживање и прозводња, Џон Смол, директор Блока Сервиси, као и Душан Шијан, начелник Средњобанатског округа и Иван Бошњак, градоначелник Зрењанина. Циљ потписивања Меморандума је унапређење научног и образовног рада школе у складу са пословним активностима НИС-а. Тако ће у циљу научно-стручне и пословне сарадње у области образовања кадрова за рад у нафтној индустрији бити формирани заједнички научни и стручни тимови који ће бити задужени за креирање и реализацију програма образовања и усавршавања за потребе НИС-а. Меморандумом је такође, дефинисано и стручно оспособљавање радника НИС-а са средњом стручном спремом за послове из области истраживања, производње, прераде и дистрибуције нафте, нафтних деривата и природног гаса. Наиме, према Уговору о стручном оспособљавању запослених у НИС-у, у Техничкој школи у Зрењанину до краја 2013. године програмом обуке биће обухваћено око 350 радника са средњом стручном спремом. Радници ће бити оспособљени за уско стручне профиле који   су НИС-у неопходни- оператер у производњи нафте и гаса, оператер истраживања бушотина, заваривач, бравар, металостругар- металоглодач, торњаш и клинаш. Обука ће у зависности од програма, трајати од два до шест месеци. - Активним улагањем у развој знања и вештина запослених, изградњом система квалитетне и континуиране обуке стварамо могућност да наши запослени добију неопходну обуку и стекну квалификације које одговарају европским и међународним стандардима у области производње, прераде и продаје нафте и нафтних деривата. Реализацијом свог личног и професионалног потенцијала, запослени доприносе остварењу организационих циљева. Стога су квалификовани и квалитетни кадрови један од најважнијих приоритета НИС-а, истакао је Дмитриј Фоменко, заменик генералног директора НИС-а. - Начин сарадње између НИС-а и Техничке школе из Зрењанина је пример доброг односа образовне установе и предузећа. Овакав вид сарадње би све образовне и производне структуре у Републици требале да успоставе, а ради што бољег и бржег прилагођавања образовних установа, а посебно стручних школа, потребама привреде. Велика вредност је што ће у оквиру оспособљавања кадрова, поред радника Техничке школе, учествовати и стручњаци из НИС-а који ће својим знањем, а посебно искуством, допринети да се што квалитетније оспособе кадрови неопходни компанији за рад у новим техничким условима производње, истакао је директор Техничке школе Милинко Бабић.