Архива вести

НИС купио модерну опрему за истраживање нафте и гаса

December 12, 2000

Нафтно сервисни блок НИС-а набавио је нову опрему за прикупљање геофизичких података током истраживања нафте и гаса, а која обухвата модеран систем за обједињавање сеизмичких података и пет нових машина. Обим уложених инвестиција којима НИС наставља да спроводи техничко-технолошке иновације износи 785 милиона динара. Због специфичности руковања савременом опремом за 3Д сеизмику, у НИС-у је организована посебна обука за рад на овим специјализованим машинама за истраживање нафте и гаса, док је сеизмичка екипа проширена за седам нових радника. Нова и модерна опрема обезбедиће висок квалитет снимљених геолошких података и ефикаснији рад НИС-ових сервиса, а тиме и већу конкурентност на тржишту и проширење пословних ангажмана на подручју Европске уније, што је и један од циљева НИС -а.  За рад у ЕУ већ је сертификован део персонала сервисних погона „Бушење“ и „Бушотински сервиси“, а у завршној је фази и сертификација бушаћег постројења типа „Национал“. Након тога сервиси НИС-а биће у потпуности спремни за рад у ЕУ, превасходно у земљама региона. Инвестиције у технолошко унапређење истраживања нафте и гаса су перманентан процес, који се позитивно одражава на целокупно пословање компаније. У 2008. години, укупна улагања НИС-а у развој компаније износила су 6,7 милијарди динара, док је у 2011. инвестирано 34,4 милијарде динара. Ове године, укупне инвестиције износиће око 50 милијарди динара, од чега ће 40 милијарди динара бити уложено у производњу и промет, а 10 милијарди динара, НИС ће инвестирати у прераду. За период од 2011. до 2020. године НИС је стратешким планом истраживања нафте и гаса одредио потенцијалне локалитете на подручју Србије на којима ће се изводити сеизмичка испитивања и истражно бушење, и утврдио прелиминарни план инвестиционог улагања за овај период. Тако су у 2011. години већ избушене  четири истражне бушотине, док је у области сеизмике урађено 1160км 2D и 532км2 3D сеизмичких испитивања. У овој години на истражним просторима Србије у плану је бушење пет истражних бушотина, а изводиће се 600 км² 3Д и 1000км 2Д сеизмичких испитивања. Планирано је да се до краја 2020. године у геолошке истражне радове на простору Србије укупно инвестира око 450 милиона евра. Паралелно са активностима у земљи, НИС у сарадњи са реномираним, међународним пројектним партнерима спроводи истраживање нафте и гаса и у Републици Српској, Румунији и Мађарској, а први резултати се очекују током ове године.