Архива вести

НИС наставља са реализацијом програма модернизације техничке опреме блока „Сервиси“

December 12, 2000

У складу с планом развоја техничко-технолошких капацитета блока «Сервиси», НИС је купио модерно бушаће постројење К1. Постројење, које је направљено уз коришћење најсавременијих технологија, опремљено је и модулом Dewatering system, чија употреба значајно смањује обим коришћене исплаке и отпадног материјала приликом бушења, а самим тиме – и еколошке ризике током извођења радова. Аутоматизирани систем контроле рада обезбедиће значајну оптимизацију процеса бушења, што ће проузроковати осетљиво повећање како нивоа ефикасности рада блока «Сервиси», тако и већег степена безбедности запослених на бушотинама. Произвођач ове јединице опреме је компанија Sichuan Honghua Petroleum Equipment (Кина). Потенцијални капацитет дубине бушења уз помоћ постројења К1 достиже 4000 метара. Приликом реализације плана развоја техничко-технолошких капацитета блока «Сервиси», осим куповине постројења К1, већ је остварена набавка 5 нових постројења за ремонт бушотина, до краја текуће године предвиђена је реализација набавке 4 модула Dewatering system. Укупна вредност инвестиција у опрему Нафтних сервиса у 2013. години износи више од 2 милијарде динара. Планирано je да сe куповина и испорука нове опреме за потребе блока „Сервиси“ настави и у 2014. години. Технолошко унапређивање блока „Сервиси“ има за циљ повећање нивоа конкурентности овог организационог дела компаније уз утврђивање позиција блока на тржишту услуга нафтних сервиса у региону. «Употребом новог бушаћег постројења ће се значајно редуцирати време израде бушотина а тиме и спровести уштеда материјалних средстава, што ће повећати ниво наше конкурентности у региону, јер је НИС скоро једина компанија на овим просторима која активно набавља најмодернију опрему за бушење. У наредној години се планира реализација набавке још једног постројења за бушење истих карактеристика као и 4 нова ремонтна постројења» - саопштио је главни инжењер за машинске радове блока «Сервиси» НИС Александар Бундалески.