Архива вести

НИС на заседању Европског парламента предузећа

December 12, 2000

  Учешће на седници Европског парламента јединствена је прилика да представници европске пословне заједнице, пред високим званичницима Европске уније, изнесу своје идеје и ставове  о важнијим питањима  у оквиру тема значајних за креирање економске политике Европске уније. Овог пута учесници скупа дебатовали су  о питањима интернационализације, развоја вештина, способности и знања, финансија и енергетике. На пољу интернационализације европски привредници сложни су у оцени да би Европска унија требало да ради на интегрисању јединственог тржишта, укључивању социјалних, етичких стандарда и стандарда везаних за заштиту животне средине у споразуме о слободној трговини, и на развоју економске дипломатије. Преовлађује мишљење да споразум о слободној трговини између ЕУ и САД (ТТИП) може донети користи ЕУ. Када је реч о развоју вештина, способности и знања, државе чланице би требало да спроведу реформе како би поспешиле професионални развој, да развијају програме мобилности на паневропском нивоу за борбу против незапослености младих и да успоставе баланс између академског и професионалног образовања. У области финансија, закључено је да националне владе не предузимају довољно да реше проблем плаћања између јавних предузећа и бизниса, приступ финансирању је отежан због повећаних регулаторних трошкова у банкарском сектору, порески режими морају бити наклоњенији капиталу (имовини). У сфери енергетике, већина делегата сматра да би требало наставити са спровођењем амбициозних политика на пољу климатских промена уколико и друге међународне економије преузму упоредиве обавезе, унутрашње енергетско тржиште мора бити комплетирано у најкраћем року, а ЕУ треба да развије исплативе стратегије за преузимање обновљиве енергије и да развије флексибилнији приступ, заснован на иновацијама, ради повећања енергетске ефикасности.