Архива вести

НИС објављује консолидоване резултате пословања за први квартал 2016. године

December 12, 2000

У прва три месеца 2016. године остварен je нето профит од 261 милион динара, што је знатно бољи резултат него у истом периоду протекле године када је забележен губитак од 4,7 милијарди динара. За остварене резултате у великој мери је заслужан опсежан програм повећања оперативне ефикaсности који се доследно спроводи у свим сегментима пословања. Само за прва три месеца ове године ефекат спроведених мера оперативне ефикасности износи 1,3 милијарде динара, што је у великој мери допринело одржању профитабилности НИС групе. Упркос сложеној макроекономској ситуацији, НИС је наставио да инвестира и у прва три месеца ове године укупно је уложено 4,6 милијарди динара, од чега највише у област истраживања и производње нафте и гаса. Такође, повећан је и обим обавеза по основу пореза и других јавних прихода НИС групе. У првом кварталу 2016. године је износио 32,8 милијарди динара, што је повећање од 11 одсто у односу на исти период прошле године. Неповољни макроекономски услови су се, међутим, одразили на показатељ EBITDA који је је износио 3,8 милијарди динара, односно 48 одсто мање него у прва три мeсеца 2015. године. Када је реч о оперативним показатељима пословања, НИС је успео да повећа укупан промет нафтних деривата на 701.000 тона, што је за 4 одсто више у поређењу са првим тромесечјем 2015. године. Истовремено је забележен раст учешћа на малопродајном тржишту Србије за 2 одсто.  Одлични резултати су постигнути и у иностраним активама, где је промет нафтних деривата повећан за чак 36 одсто. Укупан обим прераде нафте и полупроизвода већи је за 13 одсто у односу на прво тромесечје прошле године и износи 776.000 тона. Производња нафте и гаса достигла је 377.000 условних тона и била је изнад планираног нивоа. Поводом објављивања резултата пословања у првом тромесечју 2016. године, Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а, je изјавио: „Упркос очекивањима да ће наши резултати бити слабији од прошлогодишњих, због неповољних трендова на светском тржишту, то се није догодило. Не само да смо задржали профитабилност компаније, већ смо и побољшали учинак у многим сегментима пословања. У томе смо успели јер смо остали доследни у наставку спровођења програма повећања оперативне ефикасности, али и зато што нисмо одустали од инвестирања у развој компаније. Тим путем ћемо наставити и у наредном периоду јер криза у нафтно-гасном сектору још није прошла и први квартал потврђује да ће 2016. бити година великих пословних изазова.“